Budżet Powiatu powiększony o blisko 9,7 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na remonty dróg i budowę domu dziecka

Budżet Powiatu powiększony o blisko 9,7 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na remonty dróg i budowę domu dziecka

W czwartek (17 marca br.) odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Gostynińskiego. W trakcie posiedzenia radni podjęli uchwałę zmieniają Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2022.

"Zarząd zwiększa budżet Powiatu Gostynińskiego na rok 2022 o kwotę prawie 9 685 000 złotych. Dwie główne pozycje to: promesa, którą otrzymaliśmy z Polskiego Ładu w wysokości  5 mln zł na dwie drogi. Jedna Białe-Klusek, druga Osowia-Modrzew" - tłumaczyła Elżbieta Kijek Skarbnik Powiatu.

Budżet na 2022 rok przewiduje również dokończenie inwestycji pn. "Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo —wychowawczych". 

Powiat Gostyniński uzyskał na to zadanie dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie blisko 3 600 000,00 zł, co stanowi 60 % całkowitej wartości zadania. Zadanie inwestycyjne ma być wykonane w/g umowy do 30 czerwca 2022 roku.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",
-  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Gostyniński i przyjęcia do realizacji przez Powiat Płocki zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu gostynińskiego,
- określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku,

W trakcie posiedzenia Rady Powiatu Gostynińskiego przyjęła również informacje:

- Komendanta Powiatowego Policji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie oraz o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. i kierunkach działania na rok 2022,
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2021 i kierunkach działania na rok 2022,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu i kierunkach działania na rok 2022,
-  Zarządu Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

© 2018 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij