Przypadki wścieklizny w Gorzewie i Emilianowie. Radni wysłuchali sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii

Przypadki wścieklizny w Gorzewie i Emilianowie. Radni wysłuchali sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii

W czwartek (21 kwietnia br.) w sali posiedzeń Starostwa odbyły sie obrady XXXVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

W trakcie posiedzenia radni przyjęli sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej za 2021 rok oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Powiatu Gostynińskiego.

W ostatnich dniach na terenie naszego powiatu stwierdzono przypadki wścieklizny. 

"Jeden lis w Gorzewie został znaleziony w lesie, okazało się że byl zarażony wirusem wścieklizny. Drugi w Emilianowie" - poinformował Marek Sankiewicz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku. Na mocy rozporządzenia Wojewody Powiat Gostyniński został wyznaczony obszarem zagrożonym wścieklizną.

Rada Powiatu wysłuchała również informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu gostynińskiego z uwzględnieniem zagrożeń na terenie powiatu dot. skażenia gleby, wody, powietrza a także Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2021.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:

- dzierżawy  części powierzchni dachu ok. 30 m2 oraz drogi kablowej pod montaż urządzeń stacji bazowej na  nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 47B oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3624/13 obręb Gostynin, jednostka ewidencyjna Gostynin,  zapisanej w księdze wieczystej PL1G/00031902/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie – Wydział Ksiąg Wieczystych, pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie;

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Gostyniński i przyjęcia do realizacji przez Powiat Płocki zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu gostynińskiego;

- powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia  powiatowej biblioteki publicznej;

-  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Gostynińskiego za rok 2021.

© 2018 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij