Bez Barier

Woman in wheelchair

Dla poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w Gostyninie należy wspólnie z tymi osobami i ich najbliższym otoczeniem opracować „Miejski Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością” i jak najszybciej wprowadzić go w życie.

Główne kierunki działań w ramach programu to m.in.:

– Kompleksowa i dostępna informacja dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin oraz zainteresowanych problematyką niepełnosprawności;

– Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych;

– Zwiększenie dostępu do edukacji;

– Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością na rynku pracy;

– Aktywny udział osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w życiu społecznym;

– Upowszechnianie działań organizacji pozarządowych działających w tym zakresie.

IdG

Komentarze