Budżet Obywatelski

Accounting.

Wg IdG w planowanie wydatków miasta należy włączyć mieszkańców i dlatego warto zastanowić się nad ideą budżetu obywatelskiego. Wdrożenie budżetu obywatelskiego przyczyni się m.in. do:

  • bezpośredniego zaangażowania mieszkańców w rozwój Gostynina;
  • realnego wpływu mieszkańców na kształt wydatków w budżecie;
  • lepszego rozpoznania potrzeb i preferencji mieszkańców;
  • poprawy jakości małych społeczności lokalnych;
  • budowy społeczeństwa obywatelskiego.

We wrześniu 2013r. przekazaliśmy pismo na tematu budżetu obywatelskiego do Radnych Rady Miejskiej w Gostyninie aby rozpoczęli prace nad tą kwestią i zarezerwowali w budżecie miasta na rok 2014 odpowiednie środki.

Ważne jest to, że to sami mieszkańcy zdecydują i sami podzielą kwotę budżetu, wskazując najpilniejsze i najważniejsze ich zdaniem sprawy.

Wiele miast zaczęło realizować budżet obywatelski zaczynając chociażby od projektów miękkich a nie inwestycyjnych ze względu na ograniczone środki finansowe.

Warto zapoznać się z przykładami realizacji budżetu obywatelskiego z Sopotu, Łodzi, Płocka, Elbląg, Gdynia itp.

Komentarze