Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

lettura a convention,riunione,dibattito

Stawiamy na współpracę z organizacjami pozarządowymi

Na terenie Gostynina jest ponad 40 organizacji pozarządowych, jednak w tej chwili działalność tylko kilku jest zauważalna.

Większość organizacji nie dysponuje odpowiednią wiedzą w zakresie zarządzania organizacją, ludźmi, czy wiedzą w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Niezbędne jest działanie jednostki, która będzie wspierać organizacje pozarządowe w wyżej wymienionym zakresie.

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych odpowiedzialne będzie za tworzenie programu współpracy pomiędzy organizacjami a miastem. Służyć będzie m.in. wsparciem prawnym, zajmie się promocją działalności gostynińskich organizacji a także nadzorować będzie program ‚Małych Grantów’.

IdG

Komentarze