Infrastruktura

Rohrleitungen

W związku z nową pulą środków unijnych przeznaczoną do wykorzystania w latach 2014-2020 należy ubiegać się o dotacje na zadania inwestycyjne. W pierwszej kolejności jednak konieczne są konsultacje z mieszkańcami ponieważ to WY Państwo najlepiej znacie swoje otoczenie, sąsiedztwo.

Biorąc pod uwagę zapisy programów operacyjnych na lata 2014-2020 można pozyskać środki zewnętrzne m.in. na:

– Modernizację i budowę dróg miejskich i chodników;

-Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

– Remonty zaniedbanych budynków komunalnych i przygotowanie nowych mieszkań;

-Budowę ścieżek rowerowych;

Czekamy również na Państwa propozycje w zakresie inwestycji miejskich, które powinny być zaplanowane i zrealizowane w pierwszej kolejności.

IdG

Komentarze