Strefa Ekonomiczna

Group of construction workers.

Ponad 30% wszystkich inwestycji, jakie są lokowane w Polsce, zachodzą w strefach ekonomicznych. Strefy to miejsca rozwoju przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Rada Ministrów podjęła decyzję o wydłużeniu okresu ich funkcjonowania o kolejne sześć lat do 2026 roku.

W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Są one położone na terenach 146 miast i 210 gmin. Na wydzielonym terytorium przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach i korzystają z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego. Jak wynika z danych Ministerstwa Gospodarki do końca 2012 roku firmy działające w strefie zainwestowały blisko 86 mld zł i w wyniku tych inwestycji utworzono ponad 186 tys. nowych miejsc pracy. W stosunku do 2011 r. wartość inwestycji wzrosła o 6,2 mld zł, a liczba nowych miejsc pracy o 4,2 tys.

 Czy w Gostyninie powinna powstać Specjalna Strefa Ekonomiczna, dzięki której można byłoby starać się ściągnąć do miasta nowe firmy dające kolejne miejsca pracy?

mapa

Aby przyciągnąć  do Gostynina inwestorów należy zastanowić się nad działaniami służącymi rozwojowi przedsiębiorczości.   W Gostyninie mamy jedne z najwyższych podatków w Polsce, mowa m.in. o podatku od nieruchomości. Konieczne są rozmaite ulgi aby zachęcić zarówno lokalnych jak i zewnętrznych przedsiębiorców do inwestowania w Gostyninie.

Należy w drodze uchwał wprowadzić zwolnienia w podatku od nieruchomości. Tym samym stworzona zostanie możliwość skorzystania ze zwolnień grupom przedsiębiorców, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie miasta Gostynina w tym inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie Gostynina a także inwestorom planującym zrealizować na terenie Gostynina nową inwestycję lub też planujących zrealizować nową inwestycję, w związku z którą stworzone zostaną dodatkowe miejsca pracy (w ramach pomocy regionalnej).

Aktualnie bezrobocie w powiecie gostynińskim osiąga alarmujące wyniki, blisko 23% w miesiącu październiku 2013 roku.

Gostynin posiada wiele atutów, które ściągnęłyby potencjalnych inwestorów  m.in. bliskie położenie autostrady A1, centralne położenie w kraju, a także linia kolejowa nr 33. Niewątpliwym atutem również mogą być ośrodki przemysłowe takie jak Orlen lub Anwil.

Po sąsiedzku – przykład z Kutna

Podstrefa Kutno będąca jedną z 45 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstała 22 sierpnia 2001 roku i obejmuje swoją powierzchnią ponad 111 ha.  Jest ona wyodrębnionym obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.

DSC02629 (1148 x 644)

Łącznie wydano 21 zezwoleń na działalność w Podstrefie Kutno, które stały się udziałem 18 firm. Zatrudnienie w zakładach działających na terenie kutnowskiej podstrefy wynosi ok. 1200 osób. Z kolei nakłady inwestycyjne firm strefowych od 2001 r. przekroczyły już kwotę 1 mld PLN.

IdG

źródło: googlemaps.pl/kutno.com.pl/um.kutno.pl

 

Komentarze