Oświata

 

Najbliższe lata dla samorządów będą trudnym okresem prowadzenia zadań oświatowych. Państwo centralnie reguluje wszystkie kwestie związane z zarządzaniem oświatą, przerzucając na samorządy obowiązek ich realizacji.

Pomimo małych środków finansowych zadania edukacyjne Miasta Gostynina na lata 2014-2020 powinny być ukierunkowane na działania promujące wychowanie przedszkolne, działania zmierzające do informatyzacji placówek oświatowych, wyrównywania szans edukacyjnych, wspierania sportu szkolnego, a także doskonalenia zawodowego pracowników placówek i modernizacji bazy dydaktycznej.

W związku z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 władze powinny opracować Program Polityki Oświatowej na lata 2014-2020 i skutecznie realizować jego zapisy.

Dzięki środkom unijnym mamy szansę na zakup najnowocześniejszych narzędzi naukowych, np. tablic interaktywnych i profesjonalnych zestawów badawczych, oraz na zapewnienie dostępu do bezpłatnego korzystania z różnorodnego pakietu zajęć pozalekcyjnych, które pomogą uczniom w skutecznym pogłębianiu wiedzy.

Należy podjąć wszelkie działania w celu:

– doposażenia istniejących pracowni komputerowych i ewentualnie organizacji nowych;

– stopniowej wymiany mebli w szczególności ławek i krzesełek;

-remontu toalet;

– doposażenia placówek w projektory multimedialne, tablice interaktywne i programy multimedialne;

-doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęty sportowe;

-utworzenia profesjonalnych gabinetów logopedycznych, w których prowadzona będzie terapia logopedyczna indywidualna i grupowa;

-organizacji zajęć dodatkowych  dla przedszkolaków i uczniów.

Trzeba podjąć próby pozyskania środków zewnętrznych na  remont  chodnika,modernizację Miasteczka Rowerowego i boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 a także na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1.

 

Szafki w szkołach to konieczność

Mijają już 4 lata od kiedy obowiązuje nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nakładające na szkoły obowiązek zapewnienia miejsca na podręczniki i przybory szkolne.

Szafki dla uczniów są doskonałym rozwiązaniem. Mimo to w gostynińskich szkołach podstawowych i gimnazjach wciąż ich nie ma. Powinniśmy wspólnymi siłami próbować to zmienić.

myumnbc4g0swgccg400kckw44gk.600

Jak informuje portal natablicy.pl – Według ekspertów optymalna waga tornistra nie powinna przekraczać dziesięciu procent masy ciała dziecka. Młodsi uczniowie mogą nosić na plecach najwyżej 4 kg, a starsi do 7 kg. Tymczasem te limity są bardzo często przekraczane, bo uczniowie muszą nosić na zajęcia po kilka książek, zeszytów i ćwiczeń.

Dr n. med. Andrzej Trybusz, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega, że może to powodować problemy zdrowotne przez całe życie: – Zbyt ciężki plecak może zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa, skutkiem czego jest boczne skrzywienie kręgosłupa, czyli skolioza. Ciężary noszone przez dzieci wpływają negatywnie na stawy biodrowe, kolana, a także stopy. Skutki wad postawy, nabyte w dzieciństwie, ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku.

 

IdG

foto: Głos Wielkopolski

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze