Żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny

Children playing with musical toys. Isolated on white background

W Gostyninie konieczne jest podjęcie działań na rzecz godzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem poprzez stworzenie sytemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ze względu, że potrzeby w tym zakresie są niezaspokojone, konieczne jest uruchomienie w Gostyninie żłobka lub klubu dziecięcego, a także organizację miejsc opieki u opiekunów dziennych.

W tym celu można ubiegać się o środki w ramach resortowego Programu Maluch, który od kilku jest ogłaszany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

IdG

Komentarze