Dyżury radnych

Informujemy, że w każdy wtorek w godzinach 8.00-9.00 w Ratuszu Miejskim dyżur pełni Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska.
W każdy pierwszy wtorek miesiąca zapraszamy na dyżur Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej i przedstawicieli IdG – Biuro IdG, Rynek 15 (I piętro), w godzinach 18.00-19.00

 

 

Komentarze