Gostynin w strefie ekonomicznej tak jak cała Polska

9046796-3x2-940x627

To bardzo dobra wiadomość dla naszego miasta . W tej sytuacji osoba decyzyjna w naszym mieście powinna ruszyć się zza biurka, odłożyć składanie wieńców i wiązanek pod pomnikami i szukać inwestorów. Gostynin potrzebuje działania, bo miasto powoli zamiera. Jeśli nic się nie zmieni to rzeczywiście nasze dzieci nie będą miały tu czego szukać. Ale czy władzy wykonawczej zależy na tym co będą w przyszłości robiły nasze dzieci?

Ustawa  o wspieraniu nowych inwestycji

W I kwartale rząd przyjął ustawę  o wspieraniu nowych inwestycji .  Dokument ten zakłada, że Polska będzie atrakcyjną strefą inwestycyjną, w tym również Gostynin, a  zwolnienia podatkowe uzależnione będą nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale od jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy.

Ustawa wprowadza mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce. Proponowane wsparcie zastąpi dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych (obecnie jest ich 14). W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu.

Dotychczas obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju. Po zmianach zachęty podatkowe będą dostępne zaś w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. Celem zmian jest zwiększenie oferty atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. Ponadto firmy MŚP nie będą musiały przenosić się do Stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania.

Proponowane rozwiązanie ma zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Polski przez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć gospodarczych. Projekt jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Kapitał dla Rozwoju.

Najważniejsze propozycje:

-Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych, z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów. Oznacza to, że wykorzystany zostanie potencjał całej Polski, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych inwestycji, stanowiących siłę napędową regionów.

– Decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana będzie na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat. Im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie (dozwolona przez Unię Europejską), tym dłuższy okres zwolnienia.

-Wzmocniona zostanie rola spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora. Spółki, które do tej pory zarządzały specjalnymi strefami ekonomicznymi staną się głównym punktem kontaktu w regionie (w ramach systemu obsługi przedsiębiorcy) oraz regionalnym punktem kontaktu.

– Dzięki wsparciu dla MMŚP planowane jest zwiększenie napływu inwestycji do rejonów słabiej rozwiniętych, które na obecnym etapie rozwoju nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów, jak np. infrastruktura czy dostępność zasobów ludzkich.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska