Gostynińska Karta Seniora

Udało się! Na terenie miasta Gostynina został wprowadzony program „Gostynińskiej Karty Seniora“. Gostynińska Karta Seniora, której pomysłodawcą jest jest stowarzyszenie Inicjatywa dla Gostynina umożliwia seniorom, którzy przystąpili do programu korzystanie ze zniżek oraz rabatów.

senior11

Gostynińska Karta Seniora – informacje

Program Gostynińska Karta Seniora zakłada włączenie miejskich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz firm prywatnych do działań służących poprawie jakości życia i aktywizacji seniorów. Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Gostyninie. Dzięki uczestniczeniu w programie seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich.

Każda osoba mieszkająca na terenie miasta, która ukończyła 60 lat, będzie mogła w prosty sposób przystąpić do programu poprzez złożenie wypełnionego wniosku.
Osoby legitymujące się kartą mogą korzystać z ulg korzystając z usług miejskich jednostek organizacyjnych. Zniżki na różnego rodzaju usługi oferować będą również prywatne firmy i usługodawcy, którzy przystąpią do programu.

Program Gostynińska Karta Seniora wspomoże znacząco środowisko seniorów w naszym mieście. Pozwoli im nie tylko na łatwiejszy dostęp do dóbr kultury, ale też będzie wspomagał samorozwój seniorów, aktywizował ich i zachęcał do działania, a także, co nie mniej istotne, przyczyni się do poprawy ich sytuacji materialno-bytowej.

Wniosek o wydanie Gostynińskiej Karty Seniora

„Gostynińska Karta Seniora” adresowana jest do mieszkańców miasta Gostynina, którzy ukończyli 60 rok życia. Warunkiem uzyskania karty jest złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Gostynina oraz okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o wydanie Gostynińskiej Karty Seniora

Zostań Partnerem Gostynińskiej Karty Seniora

Do przyłączenia się do programu zapraszane są podmioty, niezależnie od sektora czy wielkości, do włączenia się do Programu „Gostynińska Karta Seniora”. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek, ulg lub dodatkowych uprawnień dla osób powyżej 60 roku życia posiadających Gostynińską Kartę Seniora.

Korzyści z włączenia się do programu:
– współtworzenie programu skierowanego do osób powyżej 60 roku życia
– możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Gostynińską Kartę Seniora”
– zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji.

Wniosek przystąpienia firmy do Gostynińskiej Karty Seniora

Partnerzy Gostynińskiej Kary Seniora

Gostynińska Karta Seniora to system zniżek dla osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Gostyninie.
Do programu dołączyło już 9 firm, które oferują ulgi i zniżki na swoje produkty.

Prosimy o zapoznanie się z listą partnerów oraz szczegółami ich ofert skierowanych do gostynińskich seniorów.

36527 36528

Komentarze