2018.03.29

Jeszcze trochę czasu i ul. Dybanka będzie jak nowa

dybanka

Dziś została podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego dla modernizacji ulicy Dybanka. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone przez radnych w budżecie miejskim.

„Inwestycja jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa. Codziennie korzysta z niej duża liczba mieszkańców. Starania o jej modernizację podejmowane były w zasadzie od początku kadencji. Problemem był m.in nie uregulowany stan gruntu” – powiedziała portalowi wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska.Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla drogi publicznej ul. Dybanka (od ul. Górnej do ul. Zazamcze) uwzględniać będzie między innymi:
– wykonanie nawierzchni bitumicznej z krawężnikami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych,
– wykonanie chodników,
– wykonanie odwodnienia,
– oświetlenie uliczne oraz dostosowanie istniejących studzienek.Termin realizacji: do 14 grudnia 2018

Źródło: Gostynin.info