Ulica Ozdowskiego – nareszcie

DSC_0020

Kolejny wniosek Inicjatywy dla Gostynina, który wchodzi w fazę realizacji.

Na stronie UM pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Modernizacja drogi gminnej ul. Ozdowskiego w Gostyninie wraz z modernizacją ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1

Zakres robót obejmuje w szczególności między innymi:
1) wykonanie chodników i przebudowa istniejących chodników;
2) przebudowa istniejących zjazdów i budowa nowych zjazdów;
3) dostosowanie – regulacja w ramach przebudowy drogi istniejących studzienek uzbrojenia terenu do poziomu projektowanych nawierzchni;
4) wymiana istniejącej nawierzchni bitumicznej – frezowanie i warstwa ścieralna;
5) wykonanie utwardzenia z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze wewnętrznej na działkach nr ewid. 3251, 3230/3, 3252;
6) modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 od strony ulicy Ozdowskiego.