Gostynin Edukacyjny
Agnieszka Korajczyk-SzyperskaAgnieszka Korajczyk-Szyperska
14.08.2018

Stawiam na dialog z dyrekcją szkół i przedszkoli, na dialog z radami pedagogicznymi i radami rodziców. Poznałam opinie uczniów i przedszkolaków, wiem co im się podoba a co zmieniliby w swojej szkole czy przedszkolu.

W ciągu ostatnich 4 lat radni Inicjatywy dla Gostynina swoimi decyzjami spowodowali, że infrastruktura przy szkołach i przedszkolach stopniowo zaczęła odzyskiwać swój dawny blask. Zagospodarowany teren przy SP nr 1, parking przy przedszkolu nr 2, parking przy SP nr 3, zmodernizowana kuchnia w SP nr 3, wyremontowane sale gimnastyczne, nowe punkty przedszkolne, kluby dla dzieci do lat 3, modernizacja dróg dojazdowych do szkół np. ul. Ozdowskiego, Bema, czy odcinka od ul. Płockiej do SP nr 3, to wszystko poprawi komfort i uczniów i nauczycieli.

Plus jest taki, że powoli ale skutecznie posuwamy się na przód. W tej kadencji dzięki zaangażowaniu radnych IDG wiele się zmieniło. Słychać opinie, że już dawno gostynińskie szkoły nie dostały tak wiele środków. To prawda. I ja, i radni IDG widzimy dalszą potrzebę inwestowania w dzieci i w edukację.

Poniżej przedstawiam moje propozycje pod dyskusje:

 • Budowa i modernizacja infrastruktury przy szkołach i przedszkolach

Monitoruję na bieżąco potrzeby w gostynińskich placówkach. W najbliższych latach m.in. wykonam modernizację chodnika od ul. Bema do wejścia do szkoły nr 3, a także pozyskam środki na przywrócenie dawnej świetności boisku przy tej szkole i przy szkole nr 5. Będę prowadzić dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu przy SP nr 1. Wewnątrz placówek też należy zrobić remonty sal gimnastycznych czy wymienić podłogi.

 • Stomatolog w szkole

Przeanalizowałam obecną sytuację i jestem za tym, aby w gostynińskich placówkach stworzyć wyposażone w nowoczesny sprzęt gabinety stomatologiczne. Z usług medycznych finansowanych przez NFZ będą mogły korzystać dzieci i młodzież

 • Bezpłatny obiad dla każdego ucznia

Jestem mamą i wiem jak ważne jest aby dziecko zjadło w ciągu dnia obiad. Chciałabym żeby żadne dziecko w gostynińskiej placówce nie było głodne. Podejmę się wszelkich możliwych działań (być może uda się nawet z dofinansowaniem rządowym) aby zagwarantować każdemu uczniowi szkoły podstawowej talerz ciepłej zupy.

 • Doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne

W minionych latach udało się doposażyć w szkoły w komputery i inne pomoce. Potrzeby są nadal bardzo duże. Dzięki środkom zewnętrznym i środkom z budżetu miasta doposażę placówki w najnowocześniejsze narzędzia naukowe, np. tablety, tablice interaktywnych i profesjonalne zestawy badawcze, komputery.

 • Wymiana mebli w szkołach i przedszkolach

Moje córki uczennice 7 klasy i ich koleżanki wielokrotnie zwracały mi uwagę, że ławki i krzesełka przy których siedzą w szkole są w bardzo złym stanie. Sprawdziłam to. Tak jest. Jeśli uczeń spędza w szkole 6 czy więcej godzin, to niech spędza je na wygodnym krześle, przy wygodnym biurku. W związku z tym zamierzam już w 2019 rozpocząć proces wymiany mebli w szkołach i przedszkolach. Dodatkowo kontynuowała będę proces zakupu szafek na podręczniki.

 • Stypendia dla zdolnych uczniów

Doceniam pracę zdolnych uczniów dlatego będę kontynuowała program stypendialny, który da wybitnie uzdolnionym uczniom szansę na poszerzenie swojej wiedzy.

 • Bezpłatne zajęcia dodatkowe

Zapewnię dostęp do bezpłatnego korzystania z różnorodnego pakietu zajęć pozalekcyjnych, które pomogą uczniom w skutecznym pogłębianiu wiedzy.

 • Sprawiedliwe wynagrodzenia

Stoję na stanowisku, że każdy człowiek za swoją pracę powinien być uczciwie wynagradzany. Dokonam przeglądu list płac we wszystkich placówkach oświatowych bowiem w mojej ocenie niedopuszczalna jest sytuacja kiedy pracownik obsługi czy pracownik administracyjny szkoły czy przedszkola po kilkunastu latach pracy zarabia mniej aniżeli nowozatrudniony kolega.

 • Punkty wifi

Hotspoty to miejsca zlokalizowane w różnych częściach miasta, z których bezpłatnie możemy podpiąć się do sieci internetowej. Zamierzam uruchomić w Gostyninie kilka takich punktów. Zacznę od centrum miasta.

 • Świetlice dla dzieci młodzieży

Uważam, że uruchomienie na początek 2 takich świetlic w Gostyninie jednej na Zalesiu, drugiej na os. Targowa korzystnie wpłynie na rozwój osobowości dzieci, ich postępy w nauce oraz kształtowanie relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy i współpracy.

 • Edukacyjne place zabaw

Dzięki naszym wnioskom złożonym w ramach budżetu obywatelskiego powstały place zabaw m.in. na osiedlu Bema, Czapskiego czy Zalesiu. Dzieci mogą też korzystać z nowego placu zabaw na ul. Bierzewickiej. Największą frajdę jednak mają najmłodsi mieszkańcy Gostynina kiedy bawią się na otwartym w roku 2017 placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury. Patrząc na radosne twarze dzieci bawiących się w tych miejscach wniosek jest jeden warto było. Ale pamiętać też trzeba że są jeszcze inne osiedla gdzie dzieci czekają na swoje miejsce do zabawy dlatego podejmę się budowy placu zabaw m.in. os. Targowa i os. Wspólna (os. Prusa, os.Spółdzielcza.) i powiększę plac zabaw na ul. Parkowej.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

 

© 2018 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij