Gostynin Zdrowy
Agnieszka Korajczyk-SzyperskaAgnieszka Korajczyk-Szyperska
14.08.2018

W ostatnim czasie gostynińskie rodziny mają utrudniony dostęp do służby zdrowia, w szczególności w porze nocnej, w okresie świątecznym czy w weekendy. Zamknięto kilka oddziałów w szpitalu w Gorzewie, zlikwidowano punkt nocnej i świątecznej opieki medycznej, lata temu zlikwidowano gabinety stomatologiczne w szkołach. Gostynin powinien mieć szpital.

Nie można mieszkańców zostawić samych z tym problemem. Przedstawiam moje propozycje do dyskusji:

  • Gabinet stomatologiczny w szkole

Przeanalizowałam obecną sytuację i jestem za tym, aby w gostynińskich placówkach stworzyć wyposażone w nowoczesny sprzęt gabinety stomatologiczne. Z usług medycznych finansowanych przez NFZ będą mogły korzystać dzieci i młodzież.

  • Szpital i uruchomienie punktu nocnej i świątecznej opieki medycznej w Gostyninie

Podejmę się wszelkich możliwych działań aby mieszkańcy naszego miasta mieli zapewnioną pełną opiekę zdrowotną. W Gostyninie powinien być szpital.

W 2017 roku grupa mieszkańców bardzo zaangażowała się w przywrócenie punktu nocnej i świątecznej opieki medycznej w Gostyninie. Zebrano wówczas ponad 1000 podpisów. Skierowałam wniosek do Zarządu Powiatu o to aby wspólnie z gminami ościennymi uruchomić taki punkt w Gostyninie i partycypować wspólnie w jego utrzymaniu. Swoje działania będę z całą stanowczością w przyszłości kontynuowała.

  • 24h dyżur pediatryczny

Do chwili uruchomienia na nowo w Gostyninie punktu nocnej i świątecznej opieki medycznej w Gostyninie w porozumieniu z Gminą Gostynin zamierzam sfinansować dodatkowe dyżury pediatryczne, tak aby były dostępne 24h. Pozwoli to uniknąć sytuacji, kiedy to w porze wieczornej, nocnej rodzice zmuszeni są jechać ze swoim dzieckiem do Płocka czy Kutna, co dzisiaj bardzo często ma miejsce.

  • Dzienny dom pobytu dla osób starszych

Jestem po wielu rozmowach z osobami starszymi i ich opiekunami. Wniosek jest jeden dzienny dom pobytu dla osób starszych w Gostyninie musi powstać i ja do tego doprowadzę. Ofertę takiej placówki rozszerzymy o poradnictwo prozdrowotne oraz usługi ochrony zdrowia z dziedziny geriatrii.

  • Program „Zdrowy Gostynin”

Miasto będzie wdrażać programy profilaktyki zdrowotnej. Opracuję wspólnie ze specjalistami program do walki z depresją, otyłością, dopalaczami. Skupimy się na programach dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Istotne dla mnie są też działania zwalczające alkoholizm i przemoc w rodzinie.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

 

 

© 2018 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij