Najbliższe lata dla samorządów będą trudnym okresem prowadzenia zadań oświatowych ze względu na wprowadzoną przez ekipę rządzącą reformę oświaty. Placówki oświatowe muszą dostosować się do obowiązujących przepisów a to wiąże się z dużymi wydatkami. Już teraz łączne wydatki na oświatę wynoszą rocznie ponad 22 miliony złotych.

Działania władz we współpracy z dyrekcją, radami pedagogicznymi i radami rodziców winny być ukierunkowane na działania promujące wyrównywania szans edukacyjnych.

Wspólnie powinniśmy zmierzać do informatyzacji placówek oświatowych, wspierania nauki języków obcych, rozwoju muzycznego dzieci i młodzieży, sportu szkolnego, zajęć dodatkowych a także doskonalenia zawodowego pracowników placówek i modernizacji bazy dydaktycznej.

Maksymalnie powinny być wykorzystywane szanse jakie daje nam Unia Europejska, nie powinniśmy przeoczyć nawet jednego konkursu, w wyniku którego nasze dzieci mogłoby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać hobby.

Dzięki środkom unijnym mamy szansę na zakup najnowocześniejszych narzędzi naukowych, np. tablic interaktywnych i profesjonalnych zestawów badawczych, oraz na zapewnienie dostępu do bezpłatnego korzystania z różnorodnego pakietu zajęć pozalekcyjnych, które pomogą uczniom w skutecznym pogłębianiu wiedzy.

Coraz większy księgozbiór, coraz większy ścisk, brak komfortowych warunków do pracy a przede wszystkim dla czytelnika powoduje, że należy rozpocząć proces utworzenia nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w budynku po Gimnazjum nr 2.

Należy doceniać zdolnych uczniów poprzez kontynuację programu stypendialnego, który daje wybitnie uzdolnionym uczniom szansę na poszerzenie swojej wiedzy.

Zależy nam, ażeby żadne dziecko w gostynińskiej placówce nie było głodne, aby nie patrzyło z zazdrością na swoich kolegów, którzy korzystają z obiadów szkolnych, dlatego zapewnimy dla każdego chętnego ucznia talerz zupy.

Bardzo ważnym zadaniem, przed którym staniemy w najbliższych latach jest zorganizowanie gabinetu stomatologicznego w szkole. Już teraz 8 na 10 dzieci ma problem z próchnicą. Ważne jest aby temu zapobiegać i w tym zakresie edukować.

Nasze propozycje dotyczące edukacji w Gostyninie:

  • Stomatolog w szkole

  • Bezpłatne obiady dla każdego ucznia szkoły podstawowej

  • Bezpłatne zajęcia dodatkowe

  • Doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne

  • Stypendia dla zdolnych uczniów

  • Miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka

  • Budowa i modernizacja infrastruktury przy szkołach i przedszkolach

Inicjatywa dla Gostynina

© 2018 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij