Przez ostatnie cztery lata spotykaliśmy się z Wami, dużo rozmawialiśmy, poznaliśmy Wasze potrzeby. Pewne zadania tak jak np. budowę dróg na Zatorzu, modernizację chodnika na ul. Moniuszki, modernizację ul. Kościelnej, ul. Płockiej, ul. Kopernika, ul. Dybanka, budowę chodnika na ul. Zazamcze, modernizację ulicy Prusa, ul. Krasickiego, ul. Zielonej, budowę chodnika przy ul. Leśniej itd. rozpoczęliśmy i co oczywiste doprowadzimy do finału.

W kolejce czeka budowa kolejnych dróg np. ul.Kraśnica, ul. Sienkiewcza, ul. Kolejowa, budowa dróg na os.Kolonia czy na os. Zazamcze. Czeka nas modernizacja chodników m.in. na Wspólnej czy budowa oświetlenia na ul. Kolejowej, czy ul. Norwida.

Musimy zacząć inwestować i rozwijać miasto również poza centrum choć nie można przejść obojętnie obok miejskich kamienic, które są w tragicznym stanie i pilnie wymagają remontu.

Pretendujemy do miana miasta turystycznego więc zarówno dla komfortu turystów ale przede wszystkim naszych mieszkańców wybudujemy ścieżki rowerowe.

W działaniach inwestycyjnych ważna jest współpraca z gminami ościennymi, ze spółdzielniami mieszkaniowymi, ze wspólnotami mieszkaniowymi. To wszystko po to aby najbliższych latach kontynuować działania na wzór ul. Zakładowej kiedy to miasto i powiat wspólnie przeprowadzili modernizacje drogi i ciągów pieszych.

Wykonany został projekt modernizacji stadionu miejskiego, w trakcie jest opracowanie projektu rozbudowy przedszkola nr 4 czy koncepcji dostosowania Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dużych nakładów wymaga oczyszczalnia ścieków. Na te wszystkie zadania pozyskamy środki zewnętrzne. Będziemy współpracować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przed nami dużo pracy ale jesteśmy przekonani, że po 5 latach powiemy, że się udało.

Nasze propozycje dotyczące inwestycji w Gostyninie:

  • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

  • Modernizacja Stadionu Miejskiego

  • Rozbudowa przedszkola z oddziałami dla najmłodszych dzieci

  • Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury

  • Budowa i modernizacja dróg i chodników

  • Budowa i modernizacja oświetlenia miejskiego

  • Budowa ścieżek rowerowych

  • Budowa nowych miejsc parkingowych

  • Budowa kanalizacji

  • Budowa miejsc aktywności ruchowej

Inicjatywa dla Gostynina

© 2018 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij