30 czerwca weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa ta umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów przez 10–15 lat w całym kraju, a nie tylko, jak obecnie, w 14 specjalnych strefach ekonomicznych.

Preferencje podatkowe będą uzależnione m.in. od lokalizacji inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Premiowane mają być inwestycje w rejonach o najwyższym bezrobociu (Gostynin jest na tej liście wysoko), w małych i średnich miastach. Jednocześnie znaleźliśmy się pod parasolem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przedstawiciel LSSE odwiedził Gostynin i wskazał działki, którymi mogą się zainteresować inwestorzy. Dlatego trzeba jak najszybciej przygotować plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla działki zlokalizowanej przy ul. Kowalskiej i rozpocząć promocję miasta w kraju i za granicą. Również działki, na których znajduje się zakład ELGO zainteresowały Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Utworzymy komórkę pn. Centrum Obsługi Przedsiębiorczości, która zajmie się obsługą inwestora. To pracownicy tego podmiotu, z uśmiechem na ustach, mówiący płynnie po angielsku przywitają inwestora i przeprowadzą go przez cały proces od zakupu gruntu, uzyskania wszelkich pozwoleń po budowę zakładu i zatrudnienie pracowników.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zajmie się też się skupem gruntów, uzbrajaniem terenów, poszukiwaniem przedsiębiorców, którzy zainwestują w Gostyninie.

Podejmiemy współpracę z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, który posiada doświadczenie w poszukiwaniu inwestorów.

Nastawiamy się na partnerstwo publiczno-prywatne, bo dzięki takiej współpracy w przyszłości będziemy mogli wykonać ważne dla mieszkańców inwestycje.

Gwarantujemy, że Gostynin będzie pozyskiwał środki zewnętrzne gdzie się tylko da. Wspierać będziemy małe rodzinne firmy i star upy. Stworzymy specjalny fundusz z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców Gostynina.

Wszystkie te działania mają na celu zachęcić przedsiębiorców do zainwestowania w Gostyninie co w efekcie da miejsca pracy dla mieszkańców Gostynina.

Nasze propozycje dotyczące Gostynina Przedsiębiorczego:

 • Współpraca z Inwestorami

 • Partnerstwo Publiczno – Prywatne

 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych

 • Promocja Miasta w kraju i za granicą

 • Urząd przyjazny przedsiębiorcom

 • Gostyniński Inkubator Przedsiębiorczości

 • Wspieranie i promocja rodzinnych małych i średnich firm

 • Promocja Start up

 • Plany zagospodarowania przestrzennego zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i inwestorów

 • Przygotowanie i uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych

 • Utworzenie Centrum Obsługi Przedsiębiorczości przy Urzędzie Miasta

 • Promocja proinwestycyjna

 • Aktywne poszukiwanie inwestorów

 • Podjęcie współpracy z nowymi prężnie działającymi miastami partnerskimi

Inicjatywa dla Gostynina

© 2018 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij