Bezpieczeństwo mieszkańców Gostynina jest jednym z naszych priorytetów. Abyśmy mogli czuć się bezpiecznie w naszym mieści musimy podjąć m.in. następujące działania: W chwili obecnej trwa realizacja I etapu budowy monitoringu w Gostyninie.

W ramach tego zadania zamontowanych zostanie 10 szybkoobrotowych kamer. Planujemy aby w następnych latach monitoring objął właściwie każde osiedle i drogi wyjazdowe z miasta.

Zależy nam aby wzorem innych miast w Gostyninie były bezpieczne przejścia dla pieszych. Dlatego kilka razy składaliśmy wnioski o wykonanie kontrastowych przejść dla pieszych i ich doświetlenie. Kontrastowe przejście dla pieszych udało się wykonać przy SP nr 1. Trzeba podjąć jednak dalsze starania aby piesi nie musieli chodzić w ciemnościach. Lampy uliczne muszą cały czas być sprawne i dobrze oświetlać drogę.

Każdego roku w budżecie Miasta Gostynina zapewniane są środki na działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie. OSP w Gostyninie stanowi ważny element systemu ratowniczo-gaśniczego bezpieczeństwa miasta. Współdziałają z Państwową Strażą Pożarną podczas akcji ratowniczych na terenie miasta i okolic wykorzystując pojazd i sprzęt, na który środki przekazali m.in. radni z budżetu miasta. W najbliższych latach trzeba szkolić członków OSP i doposażać organizację w nowoczesne sprzęty, które służyć będą do akcji ratunkowych w Gostyninie.

Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom to jedno z zadań Policji. Współpraca pomiędzy miastem a Policją winna się nadal rozwijać. Tak jak ma to miejsce obecnie również w kolejnych latach powinniśmy ale w większym stopniu współfinansować patrole policyjne a także zadania, które mogą przyczynić się do naszego bezpieczeństwa.

Przy współpracy z lokalnymi specjalistami z zakresu ruchu drogowego konieczne jest nowe spojrzenie na organizację ruchu w Gostyninie. Przeprowadzone zostaną w tej sprawie konsultacje. Gostynin musi być miastem przyjaznym zarówno dla pieszych, rowerzystów i kierowców.

Nasze propozycje dotyczące Gostynina Bezpiecznego:

  • Monitoring

  • Oświetlone i bezpieczne przejścia dla pieszych

  • Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie

  • Zwiększona ilość patroli policyjnych

  • Zmiana organizacji ruchu

Inicjatywa dla Gostynina

© 2018 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij