Gostynin powoli staje się miastem przyjaznym rodzinom, dzieciom, młodzieży, seniorom, osobom niepełnosprawnym. Co prawda jesteśmy na początku drogi ale działamy i nic nas nie powstrzyma przed tym aby uczynić z Gostynina miasto rodzinne.

Już w obecnej kadencji zarówno radni IdG jak i nasze stowarzyszenie podjęło szereg akcji aby ułatwić i uatrakcyjnić życie gostynińskim seniorom. Są Dni Seniora, są potańcówki, ogniska, wyjazdy, koncerty. Są spotkania integracyjne. Wprowadzona została Gostynińska Karta Seniora. Dzięki zgodzie Rady Miejskiej na dofinansowanie i staraniom urzędników powstał w Gostyninie Klub Seniora Parostatek. To dopiero początek a przed nami prawdziwe wyzwania.

Gwarantujemy, że w Gostyninie uruchomiony zostanie dom dziennego pobytu dla seniorów.

Trzeba kontynuować działania grupy mieszkańców w sprawie uruchomienia w Gostyninie punktu nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Gwarantujemy bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla gostynińskich seniorów.

Wesprzemy finansowo działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych organizacji działających na rzecz seniorów.

Wprowadzimy wolontariat dla seniora. Będziemy wspierać tych, którzy pomocy potrzebują ale również wykorzystamy wiedzę i doświadczenie seniorów przy np. współpracy z placówkami oświatowymi.

Zapewnimy bezpłatny ogólnomiejski internet w wyznaczonych miejscach.

Na sercu leżą nam także osoby niepełnosprawne. Z myślą o niepełnosprawnych uczniach dofinansowane zostały przez radnych projekty inwestycyjne mające na celu likwidacje barier architektonicznych w placówkach oświatowych a także podjęto się dostosowania przejść dla pieszych w rynku. Wiele pracy jednak w tym zakresie przed nami m.in. dostosowanie urzędu pod potrzeby osób niepełnosprawnych czy Miejskiego Centrum Kultury. Miasto powinno współpracować z Powiatowym Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych.

Dla najmłodszych mieszkańców Gostynia udało nam się w ostatnim czasie sporo zrobić i to nas cieszy. Dzięki pozyskanemu przez UM dofinansowaniu i środkom, które zagwarantowali radni powstało prawie 90 miejsc w punktach opieki nad dziećmi do lat 3. Doposażone zostały przedszkola, trwa opracowanie projektu modernizacji przedszkola nr 4. Dzięki naszym wnioskom złożonym w ramach Budżetu Obywatelskiego powstały place zabaw m.in. na osiedlu Bema, Czapskiego czy Zalesiu. Dzieci mogą też korzystać z nowego placu zabaw na ul. Bierzewickiej.

Największą frajdę jednak mają najmłodsi mieszkańcy Gostynina kiedy bawią się na otwartym w roku 2017 placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury. Patrząc na radosne twarze dzieci bawiących się w tych miejscach wniosek jest jeden warto było. Ale pamiętać też trzeba że są jeszcze inne osiedla gdzie dzieci czekają na swoje miejsce do zabawy: m.in. os. Targowa, os. Prusa, os. Spółdzielcza.

Poniżej przedstawiamy nasze propozycje skierowane do mieszkańców Gostynina nakierowane na rodzinę.

  • Utworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych

  • Bezpłatna komunikacja miejska dla najmłodszych i seniorów

  • Świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży

  • Miasto bez barier

  • Zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego

  • Program opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

  • Wolontariat Seniora

  • Ogólnodostępny internet

Inicjatywa dla Gostynina

© 2018 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij