Współpraca pomiędzy samorządami w Powiecie Gostynińskim może przynieś tylko same korzyści. Zarówno chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje powiatowe jakie są zlokalizowane w poszczególnej gminie, ale również w organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Będziemy dążyć do tego, żeby Partnerstwo Samorządów w Powiecie Gostynińskim stało się faktem. Przede wszystkich chodzi tu o wspólne działania w zakresie inwestycji dotyczących budowy i modernizacji dróg powiatowych i gminnych.

Wydarzenia kulturalne i sportowe jakie odbywają się na terenie całego Powiatu Gostynińskiego chcemy, żeby były organizowane przy współpracy Starostwa Powiatowego w Gostyninie. W szczególności dotyczy to przywrócenia wydarzenia - Dni Gostynina, trzy dniowej imprezy w ramach, której organizowane byłby wydarzenia sportowe i kulturalne.

Niezwykle istotną kwestią jest partnerstwo w zakresie działań turystycznych w Powiecie Gostynińskim. Budowa ścieżek rowerowych, promocja walorów turystycznych ziemi gostynińskiej będzie z korzyścią dla każdej Gminy, zarówno miejskiej i wiejskiej.


Pozostałe propozycje dotyczące współpracy w Powiecie Gostynińskim:

  • Wspólne projekty w obszarze pomocy społecznej i wykluczenia społecznego samorządu powiatowego i gmin

  • Nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie promocji i turystyki z sąsiadującymi samorządami

  • Wspólne przedsięwzięcia w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych, powiatowych i szlaków turystycznych

  • Wspólne przedsięwzięcia w zakresie budowania marki subregionu z promocją regionalnych produktów

Inicjatywa dla Gostynina

© 2018 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij