"Życie seniorów nabierze rozmachu" - Gostynin dla Seniora
Agnieszka Korajczyk-SzyperskaAgnieszka Korajczyk-Szyperska
10.09.2018

"Życie seniorów nabierze rozmachu" - Gostynin dla Seniora

  Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę mieszkańców Gostynina. Ja widzę potencjał w seniorach, od kilku lat z nimi współpracuję. Imponują mi swoim doświadczeniem, poczuciem humoru, spokojem.

  Gostynin potrzebuje działań, które zdecydowanie poprawią sytuację seniorów. Mój program w efekcie będzie korzystny dla seniorów ale też dla całych rodzin, znacząco odciążając najbliższych w opiece nad osobami starszymi.

  Uważam, że burmistrz miasta musi podjąć działania, które sprawią, że starsi mieszkańcy nie będą się czuli wykluczeni. I tak zrobię, swoje działania będę kierowała zarówno do tych seniorów, którzy chcą spędzać emeryturę aktywnie oraz do tych seniorów, którzy z powodu np. choroby pozostają w swoich domach.

  Po rozmowach z seniorami przedstawiam moje propozycje do dyskusji:

  • Gostynińska Rada Seniora  

  Rada będzie moim organem doradczym  w sprawach dotyczących osób powyżej 60 roku życia. Celem działania Rady będzie integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz.

  • Gostynińska Karta Seniora – poszerzenie oferty

  Stowarzyszenie Inicjatywa dla Gostynina było inicjatorem Programu Gostynińska Karta Seniora. Pisząc ten program zależało mi, żeby seniorzy  mogli korzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Seniorzy powinni mieć możliwość uczestnictwa w życiu społecznym – a karta ma im to umożliwić. Zwiększę ilość podmiotów, które przyłączą się do programu. Spowoduję aby przejazdy komunikacją miejską dla posiadaczy Gostynińskiej Karty Seniora były bezpłatne.

  • Bony dla Seniorów

  Zapewnię bony na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu Gostynina.

  • Imprezy integracyjne dla Seniorów

  Wiek nie jest przeszkodą aby miło spędzać czas dlatego z myślą o seniorach organizować będę różnego rodzaju imprezy np. ogniska czy potańcówki. Kontynuować będę organizację Gostynińskich Dni Seniora, dni których jestem pomysłodawcą.

  • Uruchomienie kolejnego Klubu Seniora i dofinansowanie Klubu Seniora „Parostatek”

  Zależy mi aby seniorzy mogli być jak najdłużej samodzielni, dlatego będę  wspierać ich aktywizację poprzez utworzenie przy wykorzystaniu środków zewnętrznych kolejnego klub seniora, zlokalizowanego w innej części miasta. Będę też  finansować działania istniejącego już w MCH Stara Betoniarnia  Klubu Seniora Parostatek. Zależy mi na tym aby  każdy senior miał równe szanse w dostępie do tych miejsc.

  • Dofinansowanie działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dotacje dla Stowarzyszeń Seniorów

  Zazwyczaj składki nie wystarczają  aby stowarzyszenia mogły realizować swoje cele statutowe dlatego zrobię wszystko aby  dostępne były  granty dla organizacji działających na rzecz seniorów. Tak jak w tym roku radni IdG zabezpieczyli środki na zakup komputerów dla UTW tak w następnych latach baza UWT będzie stopniowo przeze mnie rozbudowywana.

  • Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych

  Jestem po wielu rozmowach z osobami starszymi i ich opiekunami. Wniosek jest jeden dzienny dom pobytu dla osób starszych w Gostyninie musi powstać i ja do tego doprowadzę. Ofertę takiej placówki rozszerzymy o poradnictwo prozdrowotne oraz usługi ochrony zdrowia z dziedziny geriatrii.

  • Wolontariat Seniora

  Będę wspierać tych, którzy pomocy potrzebują ale również wykorzystam wiedzę i doświadczenie sprawnych fizycznie seniorów przy np. współpracy z placówkami oświatowymi.

  • Mieszkanie dla Seniora

  Dopilnuję aby we wszystkich nowych mieszkaniach komunalnych budowanych w przyszłości przez miasto, lokale na parterze przeznaczone były i dostosowane dla  osób starszych i niepełnosprawnych. Na mój wniosek odpowiednie podmioty dokonają przeglądu mieszkań już znajdujących się w zasobie komunalnych, pod kątem ich przystosowania do potrzeb m.in. osób niepełnosprawnych.

  • Akcja ławeczka

  Zapewniam, że w miejscach, w których seniorzy często przebywają np. przy  głównych ulicach łączących osiedla ze sklepami – zlecę zamontowanie dodatkowych ławek​, by osoby starsze mogły w każdej chwili odpocząć.

  Za 2️⃣0️⃣lat to ja już pewnie babcią będę i otrzymam kartę seniora. Ale póki co z gostynińskimi seniorami spotykam się...

  Opublikowany przez Agnieszka Korajczyk-Szyperska Poniedziałek, 10 września 2018

  Agnieszka Korajczyk-Szyperska

   © 2018 KW Inicjatywa dla Gostynina. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sfinansowano ze środków wyborczych KW Inicjatywa dla Gostynina

   Bezpieczeństwo i prywatność KW

   W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

   Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

   Polityka prywatności

   Polityka Cookies


   Zostałem poinformowany. Zamknij