Polityka Prywatności i przetwarzania danych osobowych


  Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych poprzez stronę www.inicjatywadlagostynina.pl/wybory-2018/, zwanego dalej strona, jest KW Inicjatywa dla Gostynina

  Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się listownie lub mailowo pod adresem: kwinicjatywadlagostynina@wp.pl

  Gdzie szukać informacji o przetwarzaniu danych

  Portal publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pod każdym formularzem, który wymaga wyrażenia Twojej zgody na przetwarzanie danych. oraz w niniejszej Polityce Prywatności i przetwarzania danych.

  W ramach publikowanych informacji powiemy Tobie:

  • Jakie są cele przetwarzania danych
  • Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe
  • Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane
  • Komu udostępniliśmy Twoje  dane
  • Czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy
  • Jakie prawa Tobie przysługują i jak możesz je zrealizować.

  Chcesz zrealizować prawa związane z ochroną danych osobowych?

  Realizacji swoich praw możesz zażądać w dowolny sposób, jednak sugerujemy korzystanie z komunikacji mailowej na adres kwinicjatywadlagostynina@wp.pl

  Jak realizujemy twoje uprawnienia?

  Przepisy nakładają na nas obowiązek realizacji uprawnienia w terminie 30 dni a szczególnie skomplikowanych przypadkach jest to czas trzech miesięcy.

  W zakresie:

  • prawa dostępu - otrzymasz plik z kopią danych osobowych jakie przetwarzamy
  • prawa sprzeciwu - otrzymasz informację - stanowisko Administratora Danych
  • prawo sprostowania - jeżeli masz konto w ramach usług świadczonych przez Portal, zmiany danych dokonasz samodzielnie, jeżeli twój wniosek wykracza poza udostępnione funkcjonalności otrzymasz od Nas informację i potwierdzenie zmiany danych.
  • prawo ograniczenia przetwarzania - otrzymasz od Nas informacje a jeżeli twoje żądanie będzie uzasadnione także  potwierdzenie ograniczenia przetwarzania.
  • prawo do bycia zapomnianym - otrzymasz informację - stanowisko Administratora Danych oraz informację o usunięciu anonimizacji żądanych przez Ciebie informacji.
  • prawo do przenoszenia danych - plik z ustrukturyzowaną kopią danych osobowych, przygotowanych do przeniesienia.
  • cofnięcie zgody - w każdej chwili możesz cofnąć dowolną wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych.

  Jak czytać udzielane informacje

  W ramach prawa do przenoszenia danych otrzymasz ustrukturyzowany plik, zawierający dane osobowe wprowadzone przez Ciebie do usługi z której korzystasz. Plik możesz pobrać samodzielnie lub przekazać informację nowemu Administratorowi Danych Osobowych.

  Do otwarcia pliku możesz skorzystać z darmowego oprogramowania.
   

  Twoje prawa
   

  Prawo dostępu

  W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji w bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji 1 miesiąc, nie dłużej niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach.

  Prawo sprostowania

  W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.

  Prawo ograniczenia przetwarzania

  W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Twoje żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

  Prawo sprzeciwu

  W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się  na nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

  Prawo do bycia zapomnianym

  W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

  Prawo do przenoszenia danych

  W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

  Prawo do cofnięcia zgody

  W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe w naszym imieniu:

  Przetwarzanie w zakresie obsługi hostingu i baz danych, w których przechowywane są dane: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.

   © 2018 KW Inicjatywa dla Gostynina. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sfinansowano ze środków wyborczych KW Inicjatywa dla Gostynina

   Bezpieczeństwo i prywatność KW

   W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

   Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

   Polityka prywatności

   Polityka Cookies


   Zostałem poinformowany. Zamknij