Regulamin strony inicjatywadlagostynina.pl/wybory-2018/

  I. Definicje

  1. Regulamin - niniejszy dokument dostępny na stronie http://inicjatywadlagostynina.pl/wybory-2018/informacje-prawne/regulamin/

  2. Strona - witryna internetowa inicjatywadlagostynina.pl/wybory-2018/ dostępny pod adresem www.inicjatywadlagostynina.pl/wybory-2018/ oraz wszystkie jego podstrony oraz subdomeny.

  3. Wydawca i redaktor naczelny  – KW Inicjatywa dla Gostynina. Strona związana z wymogami ustawowymi dotyczącymi rejestracji komitetów wyborczych.

  4. Użytkownik - każda osoba, która korzysta ze Strony.

  II. Prawa i obowiązki Wydawcy

  1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   a) sposób korzystania z Strony przez Użytkowników,

   b) zawartość treści umieszczanych przez Użytkowników,

   c) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Strony,

   d) skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony,

   e) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Strony,

  2. Wydawca zastrzega sobie prawo do:

   a) okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

   b) zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Strony.

  III. Postanowienia końcowe

  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kwinicjatywadlagostynina@wp.pl

  2. Wydawca będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

  3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

  4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.08.2018 r.

   © 2018 KW Inicjatywa dla Gostynina. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sfinansowano ze środków wyborczych KW Inicjatywa dla Gostynina

   Bezpieczeństwo i prywatność KW

   W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

   Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

   Polityka prywatności

   Polityka Cookies


   Zostałem poinformowany. Zamknij