OKRĘG NR 1 - POZYCJA NR 5 Arkadiusz Robert Jędrzejewski


Ubieganie się o mandat radnego Powiatu Gostynińskiego jest dla mnie zaszczytem i nobilitacją, ponieważ uważam, że Samorząd tego Powiatu wymaga konstruktywnych zmian. Jestem osobą energiczną, aktywną społecznie, mam świeże spojrzenie na problemy z jakimi boryka się nasz region. Jestem osobą kreatywną i nie boję się ciężkiej pracy i nowych wyzwań, a właśnie takich młodych ludzi z nową energią potrzebuje nasz Powiat.

Urodziłem się w Gostyninie 41 lat temu, Jestem mężem, żona Hanna i ojcem dwóch wspaniałych synów w wieku szkolnym. Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek wychowanie fizyczne ze specjalnością trenerską, którą ukończyłem w 2001 roku. W czasie studiów jak i po ich zakończeniu zdobyłem także dodatkowe kwalifikacje instruktorskie: instruktor pływania, boksu, gimnastyki sportowej, lekkoatletyki, narciarstwa zjazdowego, trenera personalnego, sędziego pływackiego, młodszego ratownika, sędziego lekkoatletyki, wychowawcy na koloniach i obozach młodzieżowych.

Temat mojej pracy magisterskiej „Rola Związku Harcerstwa Polskiego w promowaniu turystyki na Pojezierzu Gostynińskim”, pogłębił moją wiedzę w temacie wykorzystania walorów turystycznych naszego pięknego regionu. Całe moje życie związane jest z Gostyninem.

Doświadczenie zawodowe.

Po ukończeniu studiów podjąłem pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w jednej z miejskich szkół w Gostyninie, gdzie przez wiele lat byłem opiekunem Samorządu Uczniowskiego i gdzie pracuję do dnia dzisiejszego a codzienny kontakt z młodzieżą bardzo sobie cenię. Dodatkowo prowadzę imprezy okolicznościowe, muzyczne i konferansjerskie na publicznych wydarzeniach związanych z życiem miasta i powiatu.

Jestem organizatorem i sędzią zawodów sportowych, trenerem młodzieży i instruktorem na obozach sportowych. Od wielu lat biorę aktywny udział w życiu miasta, nie tylko jako miłośnik sportu ale również wspierając i organizując wszelkiego rodzaju akcje charytatywne czy profilaktyczne. (m.in. Kibicomania, pikniki rodzinne połączone ze zbiórką pieniędzy na osoby niepełnosprawne). Na co dzień współpracuję z MOSiR Gostynin, pływalnią miejską, Komendą Powiatową Policji, Gostynińskim Szkolnym Związkiem Sportowym, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, MCK. Moja praca z dziećmi i młodzieżą a także współpraca z seniorami zaowocowała innym spojrzeniem i poszerzyła moje horyzonty na problemy z jakimi borykamy się na co dzień.

Dostrzegam konieczność osobistego rozwoju, by sprostać obowiązkom związanym z pracą radnego.

Moje doświadczenie i wiedza oraz cechy takie jak pracowitość, komunikatywność, konsekwencja w działaniu czy umiejętność organizacji ułatwią mi realizowanie założonych celów w pracy na rzecz Powiatu Gostynińskiego.

Najważniejsze postulaty to:

 • Budowa i modernizacja dróg powiatowych w celu poprawy stanu bezpieczeństwa.

 • Budowa chodników i ścieżek rowerowych.

 • Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

 • Większe nakłady finansowe na oświatę w tym bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

 • Ułatwienie uczniom dojazdu do szkół.

 • Szerokopasmowy Internet w szkołach

 • Stypendia dla zdolnych uczniów i wybitnych sportowców.

 • Stworzenie atrakcyjnych kierunków edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

 • Rozwój infrastruktury turystycznej regionu we współpracy z sąsiadującymi samorządami.

 • Działania na rzecz emerytów i rencistów oraz osób starszych.

 • Ścisła współpraca Rady Powiatu Gostynińskiego z Radą Miasta Gostynina.

 • Jestem otwarty na konsultacje społeczne.

Proszę o wsparcie mojej kandydatury i byłbym zaszczycony, gdyby państwo oddali głos na moją osobę.

Z poważaniem

Arkadiusz Robert Jędrzejewski

 

  OKRĘG NR 1 - POZYCJA NR 5

  Miasto Gostynin

  © 2018 KW Inicjatywa dla Gostynina. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sfinansowano ze środków wyborczych KW Inicjatywa dla Gostynina

  Bezpieczeństwo i prywatność KW

  W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

  Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

  Polityka prywatności

  Polityka Cookies


  Zostałem poinformowany. Zamknij