Moim mottem życiowym jest twórcza zmiana. Podejmuję zawsze nowe wyzwania wykorzystując zdolności komunikacyjne i przywódcze, talenty i umiejętności interpersonalne. Mój Powiat to ludzie, to zgoda w budowaniu codziennej rzeczywistości i optymizm. Nasz Powiat to moc współpracy oraz pozytywnego działania.

Doświadczenie i rodzina

Urodziłam się i mieszkam z rodziną tutaj w Gostyninie. Zawodowo pracuję od ponad 28 lat, doświadczenie zdobyłam podczas wieloletniej pracy w gostynińskiej oświacie, w tym przez trzy kadencje tj. 15 lat byłam dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Chętnie poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności, potrafię dzielić się swoim doświadczeniem z innymi. Życzliwie podchodzę do ludzi i pomagam im.

Ponad 20 lat pracowałam w Kuratorskim Ośrodku Pracy, z młodzieżą otoczoną nadzorem Sądu. Jestem dobrym mediatorem, co wykorzystuję w rozwiązywaniu bieżących problemów. Skutecznie przez wiele lat pozyskiwałam i wdrażałam środki z projektów systemowych oraz unijnych i mam ogromne doświadczenie. Współpracowałam aktywnie na rzecz środowiska lokalnego, kombatantów, parafii.

Rodzina to moje wsparcie i siła, moja mocna strona, łączę pokolenia, dbam o tradycję i wartości religijne. Od ponad 30 lat w związku małżeńskim, mąż Dariusz i dwie dorosłe córki Kasia i Julia, ponadto dom, pieski, rozwijanie zainteresowań, zdrowy i aktywny styl życia.

Wspólnie można więcej

Prezentować nasz POWIAT – region na terenie całego kraju, jako doskonałe miejsce do wypoczynku w centralnej Polsce. Chcę połączenia ścieżek rowerowych na terenie powiatu i dostosowania do bezpiecznego korzystania przez rodziny z dziećmi, młodzież oraz starszych do aktywnego spędzania czasu oraz integracji społeczności -POWIAT ROZWOJOWY

Współdziałanie z każdym ugrupowaniem, to partnerstwo samorządów w inwestycjach środowiskowych i wspólnych wydarzeniach z wykorzystaniem zasobów naturalnych i regionalnych. Wierzę w porozumienie pomiędzy samorządami, w celu zintegrowanego korzystania z terenów rekreacyjnych. Utworzenie rzetelnej bazy i przepływu informacji do mieszkańców o bazie restauracji, miejsc noclegowych, ścieżek i terenów rekreacji oraz wypoczynku, co pokaże nisze i możliwości dla nowego biznesu i miejsc pracy - POWIAT WSPÓŁPRACUJĄCY.

Wykorzystajmy potencjał szkół (obiekty, kadrę, możliwości pozyskiwania środków) do rozwijania osobowości, talentów, ale także znalezienia własnej drogi na przyszłość oraz samoakceptacji i tolerancji dla indywidualności młodzieży. Pozyskajmy środki z programów unijnych i systemowych na organizację przestrzeni dla młodzieży szkolnej, dla wspaniałych młodych ludzi chętnych do działania, otwartych na nowości i szykujących się do przyszłych zawodów lub kolejnych etapów edukacyjnych w wielkim świecie. W tym zadaniu słuchajmy i wspierajmy pomysły, w zależności od potrzeb młodzieży - POWIAT EDUKACYJNY.

…Ile jest cierpienia wokół nas? Ile kobiet doświadczających przemocy i dzieci w rodzinach, w których jest przemoc lub inny problem…?

Współpraca w sprawie tych, których dotyka przemoc - edukacja, profilaktyka, zintegrowane działanie wokół konkretnego problemu, do każdego indywidualnie i z poszanowaniem godności oraz anonimowości, ludzie i ich emocje na pierwszym planie. Podejmijmy się każdej sprawy i pozyskamy kompetentne osoby oraz instytucje do pomocy, edukacji oraz wspierania istniejących i działających skutecznie form pomocy.

…Ile jest samotnych, opuszczonych starszych? Ile jest nie znających obsługi nowych technologii internetu? Ile jest nie mających odwagi przyłączyć się do działających struktur, organizacji, grup lokalnych i nieśmiałych? Ile jest myślących o swojej starości, czy starszych już troszkę rodziców dzieci, które wyjechały za granicę…?

Włączmy do współpracy międzypokoleniowej młodzież, dzieci i innych dyspozycyjnych dorosłych, którzy podczas rozmowy o życiu, o śmierci i o zwykłych sprawach, o zakupach i modzie, o życiu z nowymi technologiami otworzą ponownie okno na świat tych ludzi. W tym celu potrzeba przyjaznego miejsca pobytu bez zapisów i składek, miejsca do którego przyjdą ludzie cyklicznie lub codziennie również w niedzielę i święta, i znajdą tam akceptację, informację jak, co, gdzie załatwić, wypiją herbatkę i odpoczną, a przede wszystkim nabiorą pewności siebie. Wielu młodych i starszych ludzi w ramach wolontariatu lub sfinansowanych z pozyskanych środków podejmie się takiej działalności - POWIAT WSPIERAJĄCY.

Edyta Mikulska

  OKRĘG NR 1 - POZYCJA NR 3

  Miasto Gostynin

  © 2018 KW Inicjatywa dla Gostynina. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sfinansowano ze środków wyborczych KW Inicjatywa dla Gostynina

  Bezpieczeństwo i prywatność KW

  W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

  Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

  Polityka prywatności

  Polityka Cookies


  Zostałem poinformowany. Zamknij