Jestem rodowitym mieszkańcem Gostynina. Moja mama pracowała w Polamie, a tata był geodetą w Urzędzie Miasta. W rodzinie mamy korzenie nauczycielskie: brat mojego dziadka był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3, a jego syn obecnie uczy w Liceum Ogólnokształcącym. Zawodowo dążę do tego, by praca była zgodna z moimi zainteresowaniami, stawiała wymagania, umożliwiała rozwój, osiąganie osobistych celów i pozwalała pomagać, wspierać drugiego człowieka.

Zainteresowania:

Wczesne średniowiecze polskie i powszechne, historia religii, historia chrześcijaństwa, dzieje Kościoła średniowiecznego, kult świętych, wpływ Zachodu na kulturę polską w średniowieczu, historia społeczna średniowiecza, piśmiennictwo wczesnego średniowiecza, historia historiografii, historia polityki, państwa i prawa, polityka i historia najnowsza, psychologia, nowe technologie, literatura, film i podróże.

Pasjonuję się także piłką nożną, którą aktywnie uprawiałem w latach szkolnych. Chcę włączyć się w rozwój gostynińskiego życia sportowego i modernizację obiektów sportowych. Zamierzam aktywnie uczestniczyć w nadzorowaniu procesów edukacyjnych w Gostyninie i rozwoju miejskich szkół. Moja wizja Gostynina przyszłości sprowadza się do rozwoju sfer: bezpieczeństwa, miejsc pracy, turystyki regionu, aktywności, kultury, edukacji i sportu.

Wykształcenie:

 • Magister historii – Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Historyczny

Specjalizacje: pedagogiczna i archiwalna

 • Podyplomowe studia na kierunku Etyka - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Zawód: nauczyciel (historia, wiedza o społeczeństwie, etyka, mechatronika)

Wybrane informacje i osiągnięcia:

 • Certyfikat nauczania innowacyjnych przedmiotów: „Mechatronika” oraz „Zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki”, 2013 r.

 • 2016 – 2017 Ambasador Edukacji Kulczyk Foundation

 • 2015 – obecnie - Członkostwo w sekcji Antropologii Historycznej Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

 • IX 2017 – obecnie – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

 • IX 2012 – VIII 2017 Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

 • VI – VIII 2012 NEO24.PL – specjalista ds. obsługi klienta

 • X 2010 – VIII 2011 E-Commerce Services Sp. z o.o. – Centrala firmy Empik; stanowisko: specjalista ds. baz danych

 • V 2008 – IX 2010 EMPiK Sp. z o.o. – Centrala firmy; stanowisko: specjalista ds. baz danych

 • XI 2007 – IV 2008 EMPiK Sp. z o.o. – Salon sprzedaży Złote Tarasy Warszawa; stanowisko: kasjer/sprzedawca

Publikacje:

 • M. Lewandowski, Droga do wolności – topografia historyczna miejsc pamięci – projekt scenariuszy lekcji zgłoszony do konkursu „Lekcje o Mazowszu” (2018) – w druku.

 • M. Lewandowski, Vita Annae ducissae Silesiaei jej tajemniczy autor na tle ideału świętości kobiecej XIII/XIV wieku, [w:] Autor i jego dzieło w wiekach średnich, pod red. A. Laskowskiej i M. Sasa, Warszawa 2014, s. 107-115.

 • M. Lewandowski, Cztery studia o heraldyce, epigrafice i kostiumologii, red. Andrzej Marzec, Kraków 2010, [w:] „Studia Źródłoznawcze”, t. 50 (2012),
  s. 181.

 • M. Lewandowski, Słów kilka na temat recenzji Historia Powszechna. Starożytność Adama Ziółkowskiego, [w:] „Teka Historyka”, t. 42 (2011), s. 248-250.

Moje propozycje dla okręgu 11 i Gostynina:

 • modernizacja boiska sportowego przy osiedlu Wspólna;

 • stworzenie projektu „Muzeum Ziemi Gostynińskiej”

 • budowa kompleksu obiektów sportowych przy ul. Kutnowskiej: skatepark, siłownia i lodowisko;

 • modernizacja chodnika przy ul. Wspólnej;

 • rozpoczęcie działań związanych z budową skarpy na ul. Gościnnej;

 • uregulowanie stanu prawnego działek przy ul. Gościnnej;

 • podjęcie współpracy z Gminą Wiejską Gostynin i innymi podmiotami w sprawie modernizacji parkingu przy Zalewie;

 • montaż koszy/pojemników na psie odchody;

 • wykonanie nasadzeń zielonych wzdłuż łącznika pomiędzy ul. Dybanka a ul. Wspólną;

 • współpraca z Gminą Wiejską i Nadleśnictwem odnośnie ścieżek rowerowych, dla aktywnych sportowo w okolicznych lasach;

 • nowe technologie w mieście: ławki z prądem do ładowania sprzętów multimedialnych i z internetem w budynkach użyteczności publicznej; aplikacja do relacji z mieszkańcami – zbieranie opinii, głosowanie;

 • kursy i szkolenia dla seniorów z obsługi komputerów, smartfonów, tabletów, programowania i gier.

Mateusz Lewandowski

 

  Okręg Nr 11

  Gościnna, Sąsiedzka, Wspólna, Zakładowa

  © 2018 KW Inicjatywa dla Gostynina. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sfinansowano ze środków wyborczych KW Inicjatywa dla Gostynina

  Bezpieczeństwo i prywatność KW

  W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

  Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

  Polityka prywatności

  Polityka Cookies


  Zostałem poinformowany. Zamknij