Uważam, że moja wieloletnia praca kierownicza dała mi wiedzę z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, gospodarowania powierzonym budżetem oraz wykształciła umiejętności myślenia strategicznego przy podejmowaniu decyzji. Nabyłem również wiedzę z zakresu pracy administracyjnej. Uważam, że wszystko to będzie bardzo przydatne w pracy radnego.

Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Ukończyłem:

 • Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach kierunek matematyka o specjalności nauczycielskiej

 • Studia Podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą dla kierowniczej kadry oświatowej, IKN Warszawa

 • Studia Podyplomowe: Ewaluacja dydaktyczna i egzaminowanie z matematyki, Uniwersytet Gdański

Moja najbliższa rodzina

Z Gostyninem jestem związany od 1979 roku, kiedy to zawarłem związek małżeński z gostynianką Alicją.

Mamy dwóch dorosłych synów: Michała i Macieja. Obaj założyli rodziny i mieszkają oraz pracują poza Gostyninem.

Doświadczenie zawodowe

Poza pierwszym rokiem pracy jako nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Gąbinie, od 1981 roku do dzisiaj związany jestem ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

Przez 4 lata pracowałem jako nauczyciel matematyki, następne 6 lat na stanowisku wicedyrektora i kolejne 26 lat pełniłem funkcję dyrektora. Aktualnie od roku pracuję w charakterze nauczyciela matematyki.

W międzyczasie byłem doradca metodycznym dla dyrektorów szkół województwa płockiego w zakresie organizacji i zarządzania szkołami podstawowymi w ODN Płock.

Dlaczego Ja?

Od wielu lat interesuje mnie praca Samorządu Gostynina. Przez dwa lata byłem radnym. Niestety bycie radnym i jednocześnie dyrektorem szkoły podległej Urzędowi Miasta Gostynina zostało prawnie wykluczone. Teraz ta przeszkoda nie istnieje.

Uważam, że moja wieloletnia praca kierownicza dała mi wiedzę z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, gospodarowania powierzonym budżetem oraz wykształciła umiejętności myślenia strategicznego przy podejmowaniu decyzji. Nabyłem również wiedzę z zakresu pracy administracyjnej.

Uważam, że wszystko to będzie bardzo przydatne w pracy radnego.

Co według mnie warto zmienić w mieście?

 1. Dostosować do potrzeb bazę oświatową.

 2. Pomoc i popieranie inicjatyw mieszkańców i firm gostynińskich.

 3. Podnieść poziom pracy urzędników obsługujących mieszkańców miasta.

 4. Poprawić stan dróg miejskich: tworzenie miejsc parkingowych, utrzymywanie w czystości ulice i chodniki, zwiększenie liczby koszy na śmieci, udoskonalenie sygnalizacji świetlnej.

 5. Podjąć systematyczną pracę nad estetyzacją miasta oraz dostosowaniem terenów miejskich do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

A co w okręgu nr 6?

 • zmienić plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Kilińskiego,

 • zbudować plac zabaw na osiedlu Kilińskiego,

 • wykonać chodnik przy ulicy Spółdzielczej,

 • zamontować progi zwalniające na ul. Spółdzielczej,

 • łącznik między ulicami Spółdzielczą i Mazowiecką,

 • zwiększyć liczbę miejsc parkingowych na os. Ozdowskiego.

Stanisław Wróblewski

  Okręg Nr 6

  Armii Krajowej, Jana Kilińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Ozdowskiego, Langenfeld, Mikołaja Reja, Spółdzielcza, Zofii Nałkowskiej

  © 2018 KW Inicjatywa dla Gostynina. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sfinansowano ze środków wyborczych KW Inicjatywa dla Gostynina

  Bezpieczeństwo i prywatność KW

  W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

  Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

  Polityka prywatności

  Polityka Cookies


  Zostałem poinformowany. Zamknij