Plan dla Naszego Powiatu


Powiat Inwestycyjny

Powiat Inwestycyjny

To obszar niezwykle ważny z punktu widzenia samorządu. Mieszkańcy Powiatu Gostynińskiego często wskazują na potrzebę remontu dróg. Musi się to odbywać poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, które są zagwarantowane w programach rządowych jak i unijnych. To bardzo duże wsparcie, które ma bezpośredni wpływ na ilość zmodernizowanych dróg.

Dowiedz się więcej
Powiat Obywatelski

Powiat Obywatelski

Ważnym czynnikiem dla dalszego rozwoju Powiatu Gostynińskiego jest wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego poprzez włączanie mieszkańców we współdecydowanie o obliczu powiatu.

Dowiedz się więcej
Powiat Bezpieczny

Powiat Bezpieczny

W ramach podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Gostynińskiego jesteśmy za powrotem do Gostynina punktu nocnej i świątecznej opieki medycznej. Niestety reforma służby zdrowia wprowadzona przez obecny rząd przyczyniła się do sytuacji, gdzie taki punkt jest zlokalizowany w Gorzewie.

Dowiedz się więcej
Powiat Rozwojowy

Powiat Rozwojowy

Podstawowym celem działania samorządów, w tym także samorządu Powiatu Gostynińskiego jest osiągniecie zrównoważonego rozwoju, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Działania proinwestycyjne i prorozwojowe, będą dla nas miały najwyższy priorytet. Musimy pozyskiwać inwestorów i z nimi współdziałać, współtworzyć choćby w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Dowiedz się więcej
Powiat Rodzinny

Powiat Rodzinny

Główne kierunki powiatowej polityki społecznej wobec rodziny powinny dotyczyć działań o charakterze powszechnym, działań skierowanych do rodzin zagrożonych marginalizacją.

Dowiedz się więcej
Powiat Turystyczny, Kulturalny i Sportowy

Powiat Turystyczny, Kulturalny i Sportowy

Turystyka, Kultura i Sport to trzy bardzo ważne filary, które mają dość istotny wpływ na życie mieszkańców. Powiat Gostyniński jest szczególnymi miejscem, w którym turystyka powinna odgrywać pierwszorzędną rolę w rozwoju Gostynina czy też innych miejscowości Powiatu Gostynińskiego. Włącznie z ofertą kulturalną i sportową powinna być naszą wizytówką.

Dowiedz się więcej
Powiat Współpracujący

Powiat Współpracujący

Połączone siły czyli jednym słowem Współpraca. To niezwykle ważne podejście jakie ma wpływ w osiąganiu wyznaczonych celów inwestycyjnych. Współpraca między samorządami jest bardzo istotna, oczywiście kluczem jest wola podjęcia współpracy. Jesteśmy otwarci na każdą współpracę z jednostkami samorządowymi w Powiecie Gostynińskim.

Dowiedz się więcej
Powiat Edukacyjny

Powiat Edukacyjny

Jedno z ważniejszych zadań dla każdego samorządowca. Im więcej nakładów na wychowanie i edukację dzieci i młodzieży poniesiemy teraz, tym lepiej będzie się nam żyło za 10, 15 czy 20 lat. Skala potrzeb placówek oświatowych zlokalizowanych w Powiecie Gostynińskim jest ogromna, wiąże się to z zaniedbaniami z lat poprzednich.

Dowiedz się więcej
© 2018 KW Inicjatywa dla Gostynina. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sfinansowano ze środków wyborczych KW Inicjatywa dla Gostynina

Bezpieczeństwo i prywatność KW

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij