Ważnym czynnikiem dla dalszego rozwoju Powiatu Gostynińskiego jest wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego poprzez włączanie mieszkańców we współdecydowanie o obliczu powiatu.

  Postawimy na zwiększenie roli organizacji pozarządowych w wypełnianiu zadań publicznych w Powiecie Gostynińskim, dlatego przy Starostwie Gostynińskim powstanie Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

  Inicjatywa dla Gostynina już w samorządzie miejskim pokazała, że stawia na obywatelskość. Aktywnie braliśmy i bierzemy udział w Budżecie Obywatelskim, wiele inwestycji tych bezpośrednio związanych z osiedlami powstało za sprawą naszych wniosków, inicjatyw zgłaszanych w Budżecie Obywatelskim. Podobnie nasze działania chcemy przenieś na cały Powiat Gostyniński. Udowodniliśmy również naszą otwartość na wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, dlatego również w powiecie proponujemy konsultacje społeczne i otwarte spotkania z mieszkańcami powiatu.

  To mieszkańcy Powiatu Gostynińskiego powinni mieć istotny wpływ na powstające inwestycje, a także na działania prospołeczne w powiecie, dlatego poniżej przedstawimy nasze propozycje programowe jakie będziemy realizować.

  Poniżej przedstawiamy nasze propozycje ściśle związane z Powiatem Obywatelskim.

  • Konsultacje społeczne i otwarte spotkania z mieszkańcami

  • Przyjazny urząd - poprawa warunków obsługi mieszkańców

  • Przejrzystość działań administracji publicznej

  • Aktywni Mieszkańcy

  • Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

  • Wsparcie rozwoju Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych

  • Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu

  • Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych

  • Wspieranie realizowanych w powiecie projektów proekologicznych i energooszczędnych

  • Uruchomienie internetowej platformy dialogu społecznego

  • Wspieranie inicjatyw emerytów, rencistów, osób starszych i samotnych

  • Wspieranie inicjatyw i działań lokalnych społeczności

  Inicjatywa dla Gostynina

   © 2018 KW Inicjatywa dla Gostynina. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sfinansowano ze środków wyborczych KW Inicjatywa dla Gostynina

   Bezpieczeństwo i prywatność KW

   W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

   Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

   Polityka prywatności

   Polityka Cookies


   Zostałem poinformowany. Zamknij