Podstawowym celem działania samorządów, w tym także samorządu Powiatu Gostynińskiego jest osiągniecie zrównoważonego rozwoju, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Działania proinwestycyjne i prorozwojowe, będą dla nas miały najwyższy priorytet. Musimy pozyskiwać inwestorów i z nimi współdziałać, współtworzyć choćby w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

  Bardzo dobrym rozwiązaniem dla Powiatu Gostynińskiego jaki chcemy wprowadzić jest Inkubator Przedsiębiorczości, powstałby przy Starostwie. Głównym zadaniem takiego Inkubatora jest wspieranie przedsiębiorczości, a jego oferta polega na wsparciu doradczym, szkoleniowym i infrastrukturalnym podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

  Chcemy, żeby Powiat Gostyniński był wzorem dla innych samorządów w dziedzinie pozyskiwaniu środków zewnętrznych, a jego promocja za zewnątrz była na doskonałym poziomie.

  W tym celu m. in. w naszych propozycjach dotyczących rozwoju powiatu umieściliśmy punkt dotyczący powstania profesjonalnego turystycznego portalu promocyjnego i informacyjnego. Powiat Gostyniński to przede wszystkim turystyka skupiająca się wokół lasów i jezior jakie nas otaczają.

  Położymy też nacisk na rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania Starostwa Powiatowego.

  Poniżej przedstawiamy nasze propozycje ściśle związane z rozwojem Powiatu Gostynińskiego.

  • Współpraca z Inwestorami, Partnerstwo Publiczno–Prywatne

  • Pozyskiwanie środków zewnętrznych
  • Promocja Powiatu w kraju i za granicą

  • Urząd przyjazny przedsiębiorcom

  • Ograniczanie skutków bezrobocia przez realizację programów wsparcia

  • Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości

  • Wspieranie rodzinnych małych i średnich firm

  • Współpraca z przedsiębiorcami - utworzenie Centrum Promocji Gospodarczej

  • Poszukiwanie inwestorów oraz pozyskiwanie środków na inwestycje

  • Utworzenie Centrum Obsługi Przedsiębiorczości przy Starostwie Powiatowym

  • Utworzenie profesjonalnego turystycznego portalu promocyjnego i informacyjnego

  Inicjatywa dla Gostynina

   © 2018 KW Inicjatywa dla Gostynina. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sfinansowano ze środków wyborczych KW Inicjatywa dla Gostynina

   Bezpieczeństwo i prywatność KW

   W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

   Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

   Polityka prywatności

   Polityka Cookies


   Zostałem poinformowany. Zamknij