Poprawa stanu dróg i chodników na os. Prusa jest koniecznością

Poprawa stanu dróg i chodników na os. Prusa jest koniecznością

Wieloletnie zaniedbania na osiedlu Prusa doprowadziły do krytycznego stanu infrastruktury drogowej i chodnikowej, co zagraża bezpieczeństwu oraz komfortowi codziennego życia mieszkańców. Ulica Leśna, stanowiąca jedną z głównych arterii komunikacyjnych, szczególnie cierpi na brak chodników i przejść dla pieszych. Dzieci muszą codziennie stawiać czoła niebezpieczeństwom balansując na krawędziach jezdni w drodze do szkoły.

Mieszkańcy osiedla, apelujący o budowę chodnika, doświadczają braku reakcji ze strony odpowiednich organów. Niestety, problem nie dotyczy wyłącznie ulicy Leśnej, ale także innych ulic takich jak Żytnia, Konopnickiej, Żeromskiego i wielu innych. Bez chodników ludzie zmuszeni są poruszać się po jezdniach, co naraża ich na ryzyko wypadków i uszkodzeń zdrowia.

Dodatkowo, liczne absurdalne uwarunkowania drogowe pogarszają sytuację. Hydranty umieszczone przy krawędziach jezdni, dwukierunkowe ulice z miejscem na tylko jedno auto, czy drogi bez oświetlenia i nawierzchni to tylko niektóre z przykładów. Szczególnie dotkliwie odczuwalne jest to w przypadku ul. Sosnowej drogi prowadzącej do kościoła, która staje się dosłownie "drogą przez mękę".

W związku z powyższym, konieczne jest podjęcie działań w celu poprawy stanu dróg i chodników na naszym osiedlu i ja o to zadbam.

Konrad Krysiak Kandydat do Rady Miejskiej w Gostyninie okręg nr 14

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij