Regulamin Portalu inicjatywadlagostynina.pl

I. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument dostępny na stronie http://inicjatywadlagostynina.pl/regulamin

 2. Portal - witryna internetowa inicjatywadlagostynina.pl dostępny pod adresem www.inicjatywadlagostynina.pl oraz wszystkie jego podstrony oraz subdomeny.

 3. Wydawca i redaktor naczelny  – Roman Augustyniak, 09-500 Gostynin, ul. Tadeusza Kościuszki 27/32

 4. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Portalu.

II. Prawa i obowiązki Wydawcy

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników,

  b) zawartość treści umieszczanych przez Użytkowników,

  c) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu,

  d) skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu,

  e) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Portalu,

 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do:

  a) okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

  b) zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu.

III. Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@inicjatywadlagostynina.pl

 2. Wydawca będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2018 r.

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij