Plan dla Naszego Powiatu


Powiat Rodzinny

Powiat Rodzinny

Główne kierunki powiatowej polityki społecznej wobec rodziny powinny dotyczyć działań o charakterze powszechnym, działań skierowanych do rodzin zagrożonych marginalizacją.

Dowiedz się więcej
Powiat Edukacyjny

Powiat Edukacyjny

Jedno z ważniejszych zadań dla każdego samorządowca. Im więcej nakładów na wychowanie i edukację dzieci i młodzieży poniesiemy teraz, tym lepiej będzie się nam żyło za 10, 15 czy 20 lat. Skala potrzeb placówek oświatowych zlokalizowanych w Powiecie Gostynińskim jest ogromna, wiąże się to z zaniedbaniami z lat poprzednich.

Dowiedz się więcej
Powiat Współpracujący

Powiat Współpracujący

Połączone siły czyli jednym słowem Współpraca. To niezwykle ważne podejście jakie ma wpływ w osiąganiu wyznaczonych celów inwestycyjnych. Współpraca między samorządami jest bardzo istotna, oczywiście kluczem jest wola podjęcia współpracy. Jesteśmy otwarci na każdą współpracę z jednostkami samorządowymi w Powiecie Gostynińskim.

Dowiedz się więcej
Powiat Turystyczny, Kulturalny i Sportowy

Powiat Turystyczny, Kulturalny i Sportowy

Turystyka, Kultura i Sport to trzy bardzo ważne filary, które mają dość istotny wpływ na życie mieszkańców. Powiat Gostyniński jest szczególnymi miejscem, w którym turystyka powinna odgrywać pierwszorzędną rolę w rozwoju Gostynina czy też innych miejscowości Powiatu Gostynińskiego. Włącznie z ofertą kulturalną i sportową powinna być naszą wizytówką.

Dowiedz się więcej
Powiat Obywatelski

Powiat Obywatelski

Ważnym czynnikiem dla dalszego rozwoju Powiatu Gostynińskiego jest wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego poprzez włączanie mieszkańców we współdecydowanie o obliczu powiatu.

Dowiedz się więcej
Powiat Bezpieczny

Powiat Bezpieczny

W ramach podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Gostynińskiego jesteśmy za powrotem do Gostynina punktu nocnej i świątecznej opieki medycznej. Niestety reforma służby zdrowia wprowadzona przez obecny rząd przyczyniła się do sytuacji, gdzie taki punkt jest zlokalizowany w Gorzewie.

Dowiedz się więcej
Powiat Inwestycyjny

Powiat Inwestycyjny

To obszar niezwykle ważny z punktu widzenia samorządu. Mieszkańcy Powiatu Gostynińskiego często wskazują na potrzebę remontu dróg. Musi się to odbywać poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, które są zagwarantowane w programach rządowych jak i unijnych. To bardzo duże wsparcie, które ma bezpośredni wpływ na ilość zmodernizowanych dróg.

Dowiedz się więcej
Powiat Rozwojowy

Powiat Rozwojowy

Podstawowym celem działania samorządów, w tym także samorządu Powiatu Gostynińskiego jest osiągniecie zrównoważonego rozwoju, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Działania proinwestycyjne i prorozwojowe, będą dla nas miały najwyższy priorytet. Musimy pozyskiwać inwestorów i z nimi współdziałać, współtworzyć choćby w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Dowiedz się więcej
© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij