Powiat Obywatelski
Roman AugustyniakRoman Augustyniak
28.06.2018

Ważnym czynnikiem dla dalszego rozwoju Powiatu Gostynińskiego jest wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego poprzez włączanie mieszkańców we współdecydowanie o obliczu powiatu.

Postawimy na zwiększenie roli organizacji pozarządowych w wypełnianiu zadań publicznych w Powiecie Gostynińskim, dlatego przy Starostwie Gostynińskim powstanie Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Inicjatywa dla Gostynina już w samorządzie miejskim pokazała, że stawia na obywatelskość. Aktywnie braliśmy i bierzemy udział w Budżecie Obywatelskim, wiele inwestycji tych bezpośrednio związanych z osiedlami powstało za sprawą naszych wniosków, inicjatyw zgłaszanych w Budżecie Obywatelskim. Podobnie nasze działania chcemy przenieś na cały Powiat Gostyniński. Udowodniliśmy również naszą otwartość na wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, dlatego również w powiecie proponujemy konsultacje społeczne i otwarte spotkania z mieszkańcami powiatu.

To mieszkańcy Powiatu Gostynińskiego powinni mieć istotny wpływ na powstające inwestycje, a także na działania prospołeczne w powiecie, dlatego poniżej przedstawimy nasze propozycje programowe jakie będziemy realizować.

Poniżej przedstawiamy nasze propozycje ściśle związane z Powiatem Obywatelskim.

 • Konsultacje społeczne i otwarte spotkania z mieszkańcami

 • Przyjazny urząd - poprawa warunków obsługi mieszkańców

 • Przejrzystość działań administracji publicznej

 • Aktywni Mieszkańcy

 • Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

 • Wsparcie rozwoju Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych

 • Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu

 • Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych

 • Wspieranie realizowanych w powiecie projektów proekologicznych i energooszczędnych

 • Uruchomienie internetowej platformy dialogu społecznego

 • Wspieranie inicjatyw emerytów, rencistów, osób starszych i samotnych

 • Wspieranie inicjatyw i działań lokalnych społeczności

Inicjatywa dla Gostynina

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij