Powiat Rodzinny
Roman AugustyniakRoman Augustyniak
28.06.2018

Główne kierunki powiatowej polityki społecznej wobec rodziny powinny dotyczyć działań o charakterze powszechnym, działań skierowanych do rodzin zagrożonych marginalizacją.

Podstawowym kapitałem rodziny są więzi rodzinne. Prawidłowe relacje w rodzinie chronią przed powstawaniem problemów społecznych np. przed uzależnieniami, przemocą, niedostosowaniem społecznym. Rodzina jest oparciem dla jednostki w sytuacjach trudnych. Dobrze funkcjonująca rodzina daje jednostce poczucie bezpieczeństwa - jest jej zapleczem w pokonywaniu przeszkód życiowych.

Stworzymy przyjazne warunki dla rodzin, do funkcjonowania i rozwoju w Powiecie Gostynińskim.

Powiat Rodzinny obejmuje m.in. działania jakie chcemy podjąć z innymi samorządami Powiatu Gostynińskiego mające na celu tworzeniu inwestycji typowo rodzinnych. Polegające na otwarciu przestrzeni publicznej dla rodziny, wykorzystywanie istniejącej infrastruktury do prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych – Dom Seniora w Gostyninie.

Tworzenie miejsc do zabawy dla dzieci z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a także mini-parków dla każdego, przeznaczonych do odpoczynku w miłym otoczeniu.

Utworzymy Powiatową Kartę Seniora, która będzie skupiała ofertę dla seniorów w Powiecie Gostynińskim. Rabaty, ulgi a także znakomita polityka informacyjna, tak, żeby każdy senior miał bieżącą informację z czego w danej chwili może skorzystać.

Naszym priorytetem będzie otwartość do działań prorodzinnych.

Poniżej przedstawiamy nasze propozycje skierowane do mieszkańców Powiatu Gostynińskiego nakierowane na rodzinę.

  • Program opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

  • Wolontariat Seniora

  • Powiatowa Karta Senior

  • Wspieranie inicjatyw emerytów, rencistów, osób starszych i samotnych

  • Doskonalenie funkcjonowania i utrzymanie osiągniętych standardów w domach opieki społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

  • Współpraca z samorządami w Powiecie Gostynińskim dotycząca powstawania inwestycji prorodzinnych.

Inicjatywa dla Gostynina

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij