Powiat Rozwojowy
Roman AugustyniakRoman Augustyniak
25.06.2018

Podstawowym celem działania samorządów, w tym także samorządu Powiatu Gostynińskiego jest osiągniecie zrównoważonego rozwoju, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Działania proinwestycyjne i prorozwojowe, będą dla nas miały najwyższy priorytet. Musimy pozyskiwać inwestorów i z nimi współdziałać, współtworzyć choćby w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Bardzo dobrym rozwiązaniem dla Powiatu Gostynińskiego jaki chcemy wprowadzić jest Inkubator Przedsiębiorczości, powstałby przy Starostwie. Głównym zadaniem takiego Inkubatora jest wspieranie przedsiębiorczości, a jego oferta polega na wsparciu doradczym, szkoleniowym i infrastrukturalnym podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

Chcemy, żeby Powiat Gostyniński był wzorem dla innych samorządów w dziedzinie pozyskiwaniu środków zewnętrznych, a jego promocja za zewnątrz była na doskonałym poziomie.

W tym celu m. in. w naszych propozycjach dotyczących rozwoju powiatu umieściliśmy punkt dotyczący powstania profesjonalnego turystycznego portalu promocyjnego i informacyjnego. Powiat Gostyniński to przede wszystkim turystyka skupiająca się wokół lasów i jezior jakie nas otaczają.

Położymy też nacisk na rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania Starostwa Powiatowego.

Poniżej przedstawiamy nasze propozycje ściśle związane z rozwojem Powiatu Gostynińskiego.

 • Współpraca z Inwestorami, Partnerstwo Publiczno–Prywatne

 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • Promocja Powiatu w kraju i za granicą

 • Urząd przyjazny przedsiębiorcom

 • Ograniczanie skutków bezrobocia przez realizację programów wsparcia

 • Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości

 • Wspieranie rodzinnych małych i średnich firm

 • Współpraca z przedsiębiorcami - utworzenie Centrum Promocji Gospodarczej

 • Poszukiwanie inwestorów oraz pozyskiwanie środków na inwestycje

 • Utworzenie Centrum Obsługi Przedsiębiorczości przy Starostwie Powiatowym

 • Utworzenie profesjonalnego turystycznego portalu promocyjnego i informacyjnego

Inicjatywa dla Gostynina

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij