Powiat Turystyczny, Kulturalny i Sportowy
Roman AugustyniakRoman Augustyniak
28.06.2018

Powiat Turystyczny, Kulturalny i Sportowy

Turystyka, Kultura i Sport to trzy bardzo ważne filary, które mają dość istotny wpływ na życie mieszkańców. Powiat Gostyniński jest szczególnymi miejscem, w którym turystyka powinna odgrywać pierwszorzędną rolę w rozwoju Gostynina czy też innych miejscowości Powiatu Gostynińskiego. Włącznie z ofertą kulturalną i sportową powinna być naszą wizytówką.

Położenie Powiatu Gostynińskiego w obszarze lasów, jezior i pięknych otwartych terenów daje nam wyjątkową możliwość do zbudowania turystyki rowerowej, aż dziw bierze, że obecnie jej nie ma. W tym celu podejmiemy działania mające na celu rozpoczęcie współpracy zarówno z samorządem miasta Gostynina, Gminy Gostynina i Gminy Łąck polegającej na zbudowaniu odpowiednich ścieżek rowerowych i oferty turystycznej jaka im będzie towarzyszyć.

To będzie korzyść dla każdego. Zarówno dla mieszkańców Powiatu Gostynińskiego jak i Płockiego.

Kultura jest niezbędnym elementem naszego życia. Każdy z mieszkańców musi mieć możliwość odreagowania trudów dnia codziennego. Musimy mieć czas na wytchnienie, dlatego będziemy wspierać kulturę. Utworzymy Młodzieżowy Dom Kultury, będzie on wizytówką kulturalną Powiatu Gostynińskiego.

Będziemy wspierać organizacje pozarządowe w zakresie sportu, kultury i turystyki. Niezwykle ważną naszą propozycją jest edukacja sportowa, polegająca na tworzeniu klas szkolnych o profilu sportowym. Będziemy wspierać inicjatywy społeczne i kulturalne na terenie powiatu.

Nasze propozycje dotyczące turystyki, kultury i sportu w Powiecie Gostynińskim:

 • Młodzieżowy Dom Kultury

 • Turystyka rowerowa

 • Wspieranie inicjatyw sportowych

 • Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych będących marką dla Powiatu
 • Rozwijanie i doskonalenie promocji oraz informacji turystycznej

 • Promowanie twórczości lokalnych artystów i rzemieślników

 • Wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych na terenach powiatu

 • Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie sportu, kultury, edukacji i turystyki

 • Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych

 • Resocjalizacja młodzieży poprzez sport

 • Tworzenie klas o profilu sportowym oraz organizowanie dla nich obozów sportowych

 • Promocja i wspieranie działań w zakresie kultywowania tradycji ludowych i dziedzictwa narodowego

Inicjatywa dla Gostynina

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij