Powiat Współpracujący
Roman AugustyniakRoman Augustyniak
28.06.2018

Połączone siły czyli jednym słowem Współpraca. To niezwykle ważne podejście jakie ma wpływ w osiąganiu wyznaczonych celów inwestycyjnych. Współpraca między samorządami jest bardzo istotna, oczywiście kluczem jest wola podjęcia współpracy. Jesteśmy otwarci na każdą współpracę z jednostkami samorządowymi w Powiecie Gostynińskim.

Współpraca ma też duży atut w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Często wnioski o dofinansowanie składane na dany program uzyskują dodatkowe punkty za właśnie wspólne działanie dwóch samorządów.

Przykładem współpracy między dwoma samorządami jest modernizacja drogi w ulicy Zakładowej w Gostyninie, gdzie część środków na inwestycję została przekazana przez Gminę Miasta Gostynina w drodze uchwały budżetowej podjętej przez radnych miejskich. Była to współpraca pomiędzy Gminą Miasta Gostynina, a Powiatem Gostynińskim ponieważ właścicielem drogi jest powiat. Upór radnych miejskich przyczynił się do realizacji tej inwestycji.

Współpraca to również inwestycje prorodzinne, edukacyjne, infrastrukturalne, drogowe oraz działania kulturalne, turystyczne i sportowe. Zarówno w tworzeniu jak i w organizacji wspólnych wydarzeń sportowych i rozrywkowych. Zadaniem Powiatu Gostynińskiego jest współdziałania z każdym samorządem i do tego będziemy dążyli.

Będzie to przynosiło wymierny efekt, którego Państwo będzie świadkami.

Nasze propozycje dotyczące współpracy w Powiecie Gostynińskim:

  • Partnerstwa samorządów

  • Wspólne projekty w obszarze pomocy społecznej i wykluczenia społecznego samorządu powiatowego i gmin

  • Nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie promocji i turystyki z sąsiadującymi samorządami

  • Wspólne przedsięwzięcia w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych, powiatowych i szlaków turystycznych

  • Wspólne przedsięwzięcia w zakresie budowania marki subregionu z promocją regionalnych produktów

Inicjatywa dla Gostynina

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij