Budowa kanalizacji w Gostyninie
Roman AugustyniakRoman Augustyniak
13.05.2018

Budowa kanalizacji w Gostyninie

W obecnej kadencji samorządowej doszło do realizacji długo oczekiwanych przez mieszkańców Gostynina inwestycji kanalizacyjnych. Głównie dotyczy to budowy kanalizacji na Zazamczu i osiedlu Zatorze.

Bardzo istotny wpływ na budowę kanalizację miało pozyskane przez MPK w Gostyninie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).

Co ważne, realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, za ówczesnego prezesa MPK w Gostyninie Andrzeja Jakubowskiego. Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie odbyło się 5 września 2014 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W lutym, 2015 roku na wniosek radnych Inicjatywy dla Gostynina została zwołana sesja Rady Miejskiej w Gostyninie. Radni wyrażali zaniepokojenie brakiem działań ze strony prezesa MPK SP. z o.o. w sprawie zadania inwestycyjnego pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami w Gostyninie w ul. Targowa, Zamkowa, Kowalska, Kościuszkowców i przyległe”. Radni na sesji podjęli uchwałę o zaciągnięciu długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000 zł na tą inwestycję. Takie działanie umożliwiło rozpoczęcie procedury przetargowej i realizację zadania.

Początkowo inwestycja miała być realizowana tylko na osiedlu Zazamcze, ale dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu przetargowemu (kwota blisko połowę mniejsza niż szacowano), inwestycję rozszerzono o osiedle Zatorze.

Jakie inwestycje wykonano w ramach tego projektu?

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 167,2 mb, w tym 122 mb fi 250 i 45,2 mb fi 160 bez przyłączy w rejonie ulic Krośniewickiej, Kowalskiej i Szkolnej w Gostyninie

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 436 mb, w tym 70 mb fi 250, 151 mb fi 200 i 110 mb fi 110 oraz 1 przyłącze o długości 27 mb w rejonie ulic Krośniewickiej, Kowalskiej i Szkolnej w Gostyninie

  • budowę kanalizacji sanitarnej w Gostyninie etap I, Zakres: ul. Kościuszkowców, Morenowa, Krośniewicka, Kowalska

  • budowę kanalizacji sanitarnej w Gostyninie etap II, Zakres: ul. Zamkowa

  • budowę kanalizacji sanitarnej w Gostyninie w ul. Mazowiecka, Słowackiego, Kolejowa, Czapskiego, Hubalczyków , Honorowych Dawców Krwi, Gerwatowskiego, Małkowskiego, Gen. M. Wittek i nadzór budowlany dla Kontraktu 4 oraz dostawę nowego specjalistycznego samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z wyposażeniem oraz szkoleniem pracowników.

W wyniku budowy łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej w Gostyninie w ramach zrealizowanego projektu wzrosła o 12,44 km.

Dodatkowo MPK w Gostyninie dokonało kolejnych inwestycji, chodzi o budowa wodociągu 0,5 km i kanalizacji 1,2 km w rejonie ul. Kolonia. Wartość całej inwestycji to ok. 700 tys. zł.

Inwestycje wodno - kanalizacyjne są istotne dla dalszego rozwoju Gostyninie, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Prawdziwym wyzwaniem w następnej kadencji będzie modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie. To zadanie na jakie muszą być pozyskane w maksymalnym stopniu środki zewnętrzne. To pozwoli na nie obciążanie tą inwestycją kieszeni mieszkańców Gostynina.

Roman Augustyniak

W artykule wykorzystano informacje pochodzące z MPK w Gostyninie.

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij