Inwestycje drogowe w Gostyninie
Roman AugustyniakRoman Augustyniak
13.05.2018

Inwestycje drogowe w Gostyninie

Bardzo ważnym punktem Planu dla Gostynina i naszego programu wyborczego są inwestycje drogowe. Świadczą o tym środki z budżetu miasta jakie radni miejscy przeznaczali w obecnej kadencji na budowę i modernizację dróg w Gostyninie.

Inwestycje drogowe jakie do chwili obecnej zostały wykonane.

 • modernizacja drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych do Szkoły Podstawowej NR 3

 • budowa ulicy Sosnowej (II odcinek)

 • budowa ulicy Spółdzielczej

 • modernizacja drogi w ulicy Kilińskiego

 • modernizacja odcinka ulicy Langenfeld

 • modernizacja odcinka ulicy Dmowskiego

 • modernizacja drogi w ulicy Armii Krajowej

 • budowa łącznika ulic Kutnowska - Wspólna - Dybanka w Gostyninie

 • modernizacja drogi w ulicy Floriańskiej

 • modernizacja drogi w ulicy Ozdowskiego

 • modernizacja drogi w ulicy Zakładowej (współfinansowanie z powiatem)

Inwestycje drogowe ujęte przez radnych miejskich w budżecie na 2018 rok.

 • modernizacja drogi w ulicy Bema

 • modernizacja drogi w ulicy Nowej

 • modernizacja drogi w ulicy Krasickiego

 • modernizacja drogi w ulicy Kopernika

 • modernizacja drogi w ulicy Stodólnej

 • modernizacja drogi w ulicy Kościelnej

 • modernizacja ul. Kwiatowej

 • budowa dróg na Zatorzu (I etap)

To też ważne, żeby modernizacja lub budowa dróg mogła być wykonana to musi powstać projekt budowlany. W obecnej kadencji rani zabezpieczyli środki na następujące projekty.

 • Projekt budowlany modernizacji ul. Płockiej w stronę Powiatowego Urzędu Pracy;

 • Projekt budowlany modernizacji ul. Zielonej

 • Projekt budowlany modernizacji ul.Prusa

 • Projekt budowlany dla łącznika pomiędzy ul. Mazowiecka, Czapskiego, Spółdzielcza, Langenfeld.

Musimy z pokorą przyznać liczyliśmy na więcej. Główne czynniki jakie wpłynęły na taki zakres inwestycji to przede wszystkim – ogólny wzrost cen związany z inwestycjami drogowymi ale również zaprzepaszczone szanse na pozyskiwanie środków zewnętrznych przez obecnego Burmistrza Miasta Gostynina (miasto Gostynin bez zew. dofinansowania inwestycji drogowych w latach 2015-2017).

Gostynin nie był wzorem jak pobliskie Gostyninowi miasta Płock i Kutno, które pozyskiwały dosłownie miliony na budowę i modernizację dróg u siebie. Nie dosyć, iż obecny Burmistrz Gostynina w roku 2015 i 2016 nie złożył żadnego wniosku na dofinansowanie na tego typu inwestycje, mimo, iż istniał specjalny rządowy program dotyczący lokalnych inwestycji drogowych – to w 2017 roku wniosek Burmistrza Miasta Gostynina na modernizację drogi w ulicy Nowej na 85 wniosków jakie przeszły ocenę formalną zajął 82 drugie miejsce i dofinansowania nie otrzymał. Dopiero z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej udało się pozyskać część środków na tą inwestycję.

Zdecydowanie chcemy to zmienić

Pozyskiwanie środków zewnętrznych jest dla nas priorytetem i z taki przesłaniem podchodzi do tej kwestii nasza kandydatka na Burmistrza Miasta Gostynina.

Obecna sytuacja z dość mizernym efektem takich działań (uzyskane dofinansowanie tylko na jedną inwestycję drogową przez 4 lata sprawowania funkcji Burmistrza Gostynina) pokazuje, iż miasto Gostyninie traci szansę na rozwój. To Burmistrz Miasta Gostynina odpowiada za działania dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych poprzez organizację pracy w Urzędzie Miasta Gostynina. Tylko Burmistrz Miasta Gostynia reprezentuje miasto Gostynin na zewnątrz. Ma to kluczowy wpływ na wnioski i dofinansowania inwestycji w Gostyninie, również te drogowe.

Potrzeby są duże

Chcemy kontynuować inwestycje drogowe. Przede wszystkim rozpocząć proces budowy nowych dróg:

 • na osiedlu Zatorze i przy Kolejowej

 • na ul. Kraśnicy

 • na os. Kolonia

 • na os. Zazamcze/Targowa

 • ul.Płocka do PUP

 • Sienkiewicza i inne

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej radni IDG wpisali także zadanie pn. Budowa drogi w ulicy Kujawy – Solidarności, która z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie realizowana w 2019 roku.

Roman Augustyniak

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij