Inwestycje w edukację

Inwestycje w edukację

Przyszłością każdego społeczeństwa są dzieci. Rozumiejąc jak ważna jest ich edukacja od pierwszych dni naszej działalności w Radzie Miejskiej przeznaczamy znaczne środki na szeroko rozumianą edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży.

Nasze założenia z kampanii wyborczej z 2014 roku przedstawione w Planie dla Gostynina w dużej mierze udało się zrealizować.

Dla najmłodszych:

Powstały 2 punkty opieki nad dziećmi do lat trzech z programu Maluch, mieszczące się w budynku Starej Betoniarni. We wrześniu otwarty zostanie kolejny punkt dla maluchów w budynku po byłym Gimnazjum nr 1.

Dla troszkę starszych:

Podjęliśmy działania mające na celu stworzenie brakujących miejsc przedszkolnych. Powstały dodatkowe punkty dla przedszkolaków we wszystkich szkołach podstawowych. W tegorocznym naborze (2018/2019) po raz pierwszy od wielu lat udało się doprowadzić do sytuacji, w której każde dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu. I co ważne edukacja przedszkolna w Gostyninie dla wszystkich dzieci, również tych uczęszczających do prywatnego przedszkola finansowana jest budżetu miasta.

Dla uczniów:

Szkoły podstawowe i jeszcze funkcjonujące gimnazja zostały doposażone w sprzęt informatyczny. Zakupiono nowe komputery, rzutniki oraz niezbędny sprzęt IT. Przeznaczono środki na nowe pracownie. Od września w SP 3 tak jak w pozostałych szkołach zacznie funkcjonować dziennik elektroniczny.

Równie ważny jak edukacja jest rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Dlatego systematycznie przeznaczamy w budżecie miasta środki finansowe na wspieranie sportu i działalności kulturalnej. Dzięki temu dzieci i młodzież z terenu miasta mogą uczestniczyć w różnego rodzaju dodatkowych zajęciach sportowych takich jak wrotkarstwo, piłka ręczna, piłka nożna, tenis, czy rozwijać swoje zainteresowania w zespole tanecznym.

Ważnym punktem naszego programu było wsparcie dzieci osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie. Dlatego wprowadziliśmy stypendia dla uczniów.

Dbamy także o systematyczną modernizację i rozwój bazy dydaktycznej poprzez doposażenie placówek w podstawowe wyposażenie, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. Do wszystkich szkół zostały także zakupione szafki na podręczniki i przybory szkolne dla uczniów .

W poszczególnych szkołach dzięki podjętym przez nas działaniom zrealizowano projekty ściśle związane z edukacją jak również projekty towarzyszące (infrastrukturalne). Między innymi są to:

SP 1 - Remont sal gimnastycznych, szkolnych korytarzy, zakup wyposażenia do klas lekcyjnych i sali gimnastycznej, zakup wyposażenia do stołówki, częściowy remont kanalizacji, modernizacja ogrodzenia, naprawa instalacji odgromowej remont drogi i chodnika ulicy Ozdowskiego. Dzięki wprowadzeniu budżetu obywatelskiego i oddanym głosom przez mieszkańców Gostynina przy szkole powstał plac zabaw.

SP 3 - Remont łazienek i kanalizacji przy hali sortowej, wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, remont kuchni i stołówki, dostosowanie dla dzieci niepełnosprawnych, odwodnienie placu, remont drogi dojazdowej do szkoły od ulicy Płockiej, parking przy ulicy Wiosennej/ Jesiennej. Na 2018 rok w budżecie miasta zagwarantowane są środki na remont ulicy Bema oraz modernizację miasteczka rowerowego.

GIM 1/ SP 5 – Zakup wyposażenia do klas, adaptacja pomieszczeń, zakup/ remont wyposażenia kuchni i stołówki, remont wyposażenia klas, zakup sprzętu IT, dostosowanie łazienek dla uczniów klas młodszych,

GIM 2 – Zakup sprzętu IT, stworzenie pracowni komputerowej, naprawa instalacji odgromowej, remont sali gimnastycznej, remont dachu i okien.

Wykorzystując możliwości jakie daje finansowanie przez UE projektów szkoleniowych dla dzieci zapewniliśmy wkład własny. Programy edukacyjne realizowane były we wszystkich szkołach podlegających pod Gminę Miasta Gostynin.

Zwiększone zostały także wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że „oświata” nadal będzie potrzebowała nakładów, niemniej jednak działania podjęte w ostatniej kadencji przyczyniły się do poprawy warunków w szkołach i przedszkolach. W dalszym ciągu chcemy kontynuować rozpoczęte działania w tym zakresie.

Kwoty przeznaczone na placówki edukacyjne:

MP 2

2015 – 21359,96 (meble przedszkolne, kserokopiarka, odkurzacz, naprawa placu zabaw)

2016 – 41 839,79 (artykuły do kuchni, meble do Sali integracyjnej, sprzęt na teren przedszkola, naprawa urządzeń do zabawy)

2017 – 7360,87 (wyposażenie kuchni, meble do sal przedszkolnych, szafki i meble do szatni)

PLAN 2018 – 66900 (wyposażenie)

MP 4

2015 – 20418,36 (siedziska karuzeli)

2016 – 35958,67 (mikrofony, laptop, ławki, talerze, osłony okienne)

2017 – 37284,54 (odkurzacze, wykładzina, krzesła, kasetony sufitowe, dywan, fotel biurowy, dywany, mikser ręczny)

PLAN 2018 – 79700 44700 (wyposażenie)

P5

2015 – 27659,13 (szafa, kosiarka, oprawy do świetlówek, wyposażenie placu zabaw, wyposażenie kuchni)

2016 – 27797,04 (szatnia, dywany, wyposażenie kuchni)

2017 – 32511,93 (szafy, dywan, notebook, odkurzacz, krzesła, meble przedszkolne, regał, wyposażenie kuchni)

PLAN 2018 – 86700,00 (wyposażenie)


SP NR 1

2015 – 63780,85 (5 notebooków, tablety, urządzenie wielofunkcyjne, szafki meblowe, szafa do gabinetu dyrektora, szafki meblowe, akcesoria kuchenne)

2016 – 111937,59 (4 notebooki, komputer, 4 telewizory, radioodtwarzacz, rolety, meble, wyposażenie kuchni)

2017 – 363703,11 (2 komputery, notebook, rolety, wyposażenie kuchni/stołówki,urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, osłony okienne)

2018 – PLAN 500 tyś. zł.

SP NR 3

2015 – 86672,73 ( krzesła, stoły, myjka ciśnieniowa, odkurzacz, karnisze, wyposażenie kuchni)

2016 – 142020,52 (urządzenie wielofunkcyjne, szafki ubraniow e y, grzejniki, oświetlenie)

2017 – 297 955,70 (dywan, urządzenie wielofunkcyjne, kosiarka, rolety, meble, komputery dla uczniów, sprzęt komputerowy)

PLAN 2018 – 131900

SP NR 5

2018 – 109600,00 (zakup mebli oprawy oświetleniowe, firany, wykładziny, telewizor, mapy notebook, meble stołówka i świetlica)

2018 – 109600 wyposażenie szkoły, stołówki, świetlicy

GIM 1

2015 – 62396,9 (radioodtwarzacze, drukarka, projektory, wyposażenie stołówki i kuchni)

2016 – 122329,85 (notebook, kosiarka, telefax, chłodziarka, wykładzina, komputery, projektory, wyposażenie gabinetu pielęgniarki, urządzenie wielofunkcyjne, fotele, serwer)

2017 – 160910,63 (kamera internetowa, urządzenie wielofunkcyjne, komputer, oświetlenie, notebooki)

GIM 2

2015 – 71215,78 (urządzenie wielofunkcyjne, zestaw komputerowy, regały, komputery, tablice, telewizor, wiertarka)

2016 – 69899,83 (kino domowe, drukarka, wyposażenie gabinetu pielęgniarki i stomatologicznego, niszczarka, telewizor, komputer)

2017 – 26680,76 (komputer, regulator pogodowy)

PUNKTY PRZEDSZKOLNE

2016 – 2 punkty

2017 – 2 punkty

Na 30.09.2017 - 97 dzieci uczęszczało do punktów przedszkolnych. Dodatkowo zatrudniono pracowników w 6,12 etatu.

Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij