Karta Seniora w Gostyninie
Agnieszka Korajczyk-SzyperskaAgnieszka Korajczyk-Szyperska
15.05.2018

Karta Seniora w Gostyninie

Inicjatywa dla Gostynina zainicjowała uruchomienie w Gostyninie Karty dla Seniora. Radni w 2017 roku podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Gostynińska Karta Seniora”.

Program „Gostynińska Karta Seniora” ma celu zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku gostynińskich seniorów. Program jest rozwiązaniem, które umożliwi seniorom rozwój swoich pasji i zainteresowań, ale także da możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.

„Gostynińska Karta Seniora” adresowana jest do gostynińskich seniorów, którzy dzięki posiadaniu karty, będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów karty. Aktualna lista partnerów „Gostynińskiej Karty Seniora” dostępna jest na stronie internetowej www.gostynin.pl w zakładce Dla Mieszkańca –„Gostynińska Karta Seniora”.

Karta wydawana jest w celu zwiększenia aktywności mieszkańców oraz dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych, poprawy warunków bytowych dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg dla gostynińskich seniorów stosowanych.

Do dnia 24 kwietnia 2018 roku przyjęto 1447 wniosków, wydano 1440 kart.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij