Niższe podatki i ulgi w Gostyninie
Roman AugustyniakRoman Augustyniak
16.05.2018

Niższe podatki i ulgi w Gostyninie

Niższe podatki i ulgi dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy w Gostyninie to jeden z punktów jaki został ujęty w programie wyborczym Inicjatywy dla Gostynina.

Wprowadziliśmy, nowe niższe stawki podatkowe jakie dotyczą każdego mieszkańca, dodatkowo również zostały przez radnych miejskich uchwalone udogodnienia dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.

Jak przebiegła jego realizacja?

W listopadzie 2015 roku radni Inicjatywy dla Gostynina złożyli wniosek, a następnie głosowali jednomyślnie za uchwałą w sprawie obniżenia podatków od nieruchomości na 2016 rok, wówczas burmistrz Paweł Kalinowski proponował pozostawienie stawek na poziomie tych z 2015 roku.

Podobna sytuacja miała miejsce w październiku 2016 roku, radni podjęli uchwałę dotyczącą ustalenia stawek podatkowych na 2017 rok. Ponownie radni miejscy obniżyli podatki.

Niższe podatki to jeden z kluczowych punktów programu wyborczego Inicjatywy dla Gostynina, który jest sukcesywnie realizowany.

Obniżanie przez radnych IdG podatków to jedno, natomiast również w 2015 roku weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie dotycząca zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na okres:

– jednego roku – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy,
– dwóch lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostanie utworzonych co najmniej 6 nowych miejsc pracy,
– trzech lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostanie utworzonych co najmniej 18 nowych miejsc pracy,
– czterech lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostanie utworzonych co najmniej 36 nowych miejsc pracy,
– pięciu lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostaną utworzone co najmniej 72 nowe miejsca pracy.

Kolejne działania w sprawie zwolnień dla inwestorów

W październiku 2017 roku Radni miejscy przyjęli kolejną uchwałę w sprawie zwolnień. Tym razie to uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe

Na podstawie zapisów tejże uchwały zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres do trzech lat grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części stanowiące inwestycję początkową, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi regionalną pomoc inwestycyjną przyznawaną na inwestycję początkową i przysługuje na zasadach i warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.

Wnioski, podsumowanie

Kluczową kwestią dotyczącą pozyskiwania nowych inwestorów jest promocja Gostynina, oferty inwestycyjnej na zewnątrz. Jak to wyglądało w kończącej się kadencji Burmistrza Miasta Gostynina doskonale Państwo zdajecie sobie z tego sprawę. Niestety z perspektywy Rady Miejskiej poszczególne działania są bardzo ograniczone. To kompetencje stanowiska Burmistrza Gostynina. To on reprezentuje miasto Gostynin na zewnątrz.

Chcemy to zmienić

Mamy szereg pomysłów i propozycji na działania jakie dotyczą pozyskiwania nowych inwestorów. Zależy nam również na utrzymaniu dotychczasowych inwestorów w Gostyninie, jak wiemy w roku … firma Rol–Mar przeniosła swoją działalność do Płocka. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Dlatego stawiamy na otwartość z każdym inwestorem.

Roman Augustyniak

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij