Strefa Ekonomiczna w Gostyninie
Agnieszka Korajczyk-SzyperskaAgnieszka Korajczyk-Szyperska
16.05.2018

Strefa Ekonomiczna w Gostyninie

W czasie kampanii samorządowej w 2014 zadaliśmy pytanie czy w Gostyninie powinna powstać Specjalna Strefa Ekonomiczna, dzięki której można byłoby starać się ściągnąć do miasta nowe firmy dające kolejne miejsca pracy? Wasza odpowiedź w większości przypadków brzmiała na TAK. Nam również zależało na takim działaniu.

Niestety nasz kandydat na Burmistrza przegrał wybory więc nie mieliśmy większego wpływu na tempo działań czy efekty pracy obecnego burmistrza. Mogliśmy działać tylko za pomocą uchwał i tak też robiliśmy.

W listopadzie 2015 roku radni Inicjatywy dla Gostynina złożyli wniosek, a następnie głosowali jednomyślnie za uchwałą w sprawie obniżenia podatków od nieruchomości na 2016 rok, wówczas burmistrz Paweł Kalinowski proponował pozostawienie stawek na poziomie tych z 2015 roku. Podobna sytuacja miała miejsce w październiku 2016 roku, radni podjęli uchwałę dotyczącą ustalenia stawek podatkowych na 2017 rok. Ponownie podatki zostały obniżone przez radnych miejskich

Obniżanie przez radnych IdG podatków to jedno, natomiast również w 2015 roku weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie dotycząca zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis.

W roku 2017 podjęta została kolejna uchwała tym razem w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/uchwala_325.pdf

Radni podjęli też uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kowalskiej w obrębie ewidencyjnym Gminy Miasta Gostynina. Podjęcie tych działań miało być zachętą dla stworzenia większej zachęty dla potencjalnych przedsiębiorców do inwestowania w naszym mieście . W przypadku pozyskania inwestora, specjalna strefa ekonomiczna daje większą gwarancję realizacji inwestycji produkcyjnych i uzyskania konkretnej liczby nowych miejsc pracy.

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/u_256.pdf

Proces ten trwał tak długo, że w międzyczasie rząd przyjął ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Dokument ten zakłada, że Polska będzie atrakcyjną strefą inwestycyjną, w tym również Gostynin, a zwolnienia podatkowe uzależnione będą nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale od jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy.

Ustawa wprowadza mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce. Proponowane wsparcie zastąpi dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych (obecnie jest ich 14). W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu.

Dotychczas obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju. Po zmianach zachęty podatkowe będą dostępne zaś w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. Celem zmian jest zwiększenie oferty atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. Ponadto firmy MŚP nie będą musiały przenosić się do Stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania.

Proponowane rozwiązanie ma zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Polski przez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć gospodarczych. Projekt jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Kapitał dla Rozwoju.

Najważniejsze propozycje:

- Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych, z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów. Oznacza to, że wykorzystany zostanie potencjał całej Polski, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych inwestycji, stanowiących siłę napędową regionów.

- Decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana będzie na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat. Im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie (dozwolona przez Unię Europejską), tym dłuższy okres zwolnienia.

-Wzmocniona zostanie rola spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora. Spółki, które do tej pory zarządzały specjalnymi strefami ekonomicznymi staną się głównym punktem kontaktu w regionie (w ramach systemu obsługi przedsiębiorcy) oraz regionalnym punktem kontaktu.

- Dzięki wsparciu dla MMŚP planowane jest zwiększenie napływu inwestycji do rejonów słabiej rozwiniętych, które na obecnym etapie rozwoju nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów, jak np. infrastruktura czy dostępność zasobów ludzkich.

Poszukiwanie inwestorów, współpraca z przedstawicielami np. Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, izbami gospodarczymi to są priorytety na następną kadencje.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij