Inicjatywa dla Gostynina angażuje się w akcje charytatywne, społeczne, kulturalne i sportowe. Aktywnie uczestniczymy w życiu publicznym Gostynina. Bierzemy udział w wydarzeniach jakie mają na celu promocję naszego miasta.

Celem Inicjatywy dla Gostynina jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz:

 • rozwoju miasta Gostynina i regionu gostynińskiego,
 • rozbudzanie aktywności obywatelskiej,
 • zaangażowanie obywateli w życie publiczne,
 • praw i obowiązków obywatelskich,
 • zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego,
 • ochrony, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • oświaty, sportu i wychowania,
 • kultury i sztuki,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • rodzin słabo sytuowanych, a także dzieci, kobiet i osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie inicjatyw mieszkańców zgodnych z ww. celami,
 • działalność charytatywna

Pomoc Stowarzyszenia adresowana jest do gostynińskich rodzin i rodzin z całego Powiatu Gostynińskiego.

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij