Wspieranie inicjatyw emerytów, rencistów, osób starszych i samotnych

Wspieranie inicjatyw emerytów, rencistów, osób starszych i samotnych

Oczekiwania emerytów i rencistów są różne. Jedni angażują się w działalność społeczną, są uczestnikami i często organizatorami działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aktywnymi członkami Klubu Seniora.

Chcemy, żeby do poprawy życia seniorów również włączył się Powiat Gostyniński. Zarówno dotyczy to wsparcia już istniejących grup seniorów skupionych przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Klubie Seniora, ale również stworzenia nowej polityki wsparcia inicjatyw nakierowanych właśnie na tą społeczność.

Będziemy wsłuchiwać się w potrzeby seniorów i miarę możliwości uczestniczyć w ich realizacji. Dotyczy to całego Powiatu Gostynińskiego.


Pozostałe propozycje dotyczące Powiatu Obywatelskiego:

 • Konsultacje społeczne i otwarte spotkania z mieszkańcami

 • Przyjazny urząd - poprawa warunków obsługi mieszkańców

 • Przejrzystość działań administracji publicznej

 • Aktywni Mieszkańcy

 • Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

 • Wsparcie rozwoju Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych

 • Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu

 • Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych

 • Wspieranie realizowanych w powiecie projektów proekologicznych i energooszczędnych

 • Uruchomienie internetowej platformy dialogu społecznego

 • Wspieranie inicjatyw i działań lokalnych społeczności

Inicjatywa dla Gostynina

© 2018 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij