Zarząd Powiatu Gostynińskiego z absolutorium [ZDJĘCIA]

Zarząd Powiatu Gostynińskiego z absolutorium [ZDJĘCIA]

W czwartek (25 czerwca br.) odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego, podczas której radni podejmowali uchwały nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gostynińskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Absolutorium to określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym.

W pierwszym głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gostynińskiego głosowało 15 radnych. Za było dziesięciu radnych koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe - Inicjatywa dla Gostynina - radnych niezrzeszonych: (Roman Augustyniak, Michał Bartosiak, Arkadiusz Boruszewski, Paweł Kiełbasa, Kazimierz Majchrzak, Katarzyna Osowicz-Szewczyk, Teresa Russek, Wiesław Wojtalewicz, Maria Wróblewska i Anna Wypych). Przeciw głosowało pięcioro radnych Prawa i Sprawiedliwości (Marian Pagórek, Katarzyna Leśniewska, Andrzej Krzewicki, Teresa Pawlak, Wiesław Milczarski).

W drugim głosowaniu, za przyznaniem absolutorium Zarządowi Powiatu Gostynińskiego głosowało 10 radnych koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego - Inicjatywy dla Gostynina - radnych niezrzeszonych. Przeciwko byli: radni Marian Pagórek, Andrzej Krzewicki oraz Wiesław Milczarski. Radne Katarzyna Leśniewska oraz Teresa Pawlak wstrzymały się od głosu.

W skład Zarządu wchodzą Arkadiusz Boruszewski, Maria Wróblewska, Roman Augustyniak, Teresa Russek i Wiesław Wojtalewicz.

Rok 2019 upłynął w Powiecie pod znakiem inwestycji drogowych

Głównym zadaniem była "Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa” opiewająca na kwotę ponad 3 200 000 złotych.

Ponadto zrealizowano zadania pn.:

- „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne" za kwotę 422.157,49 zł;

- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice" - za kwotę 268.170,75 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 W Reszki-Guzew" - zrealizowana za kwotę 154.881,60 zł przy dotacji od Gminy Szczawin Kościelny;

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1437W Skrzeszewy-Sejkowice" - kwota 79.999,20 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin-Skrzany Nowa Wieś-gr. województwa" - 348.151,50 zł.

Wydatki zostały poczynione również na oświatę oraz pomoc społeczną:

„Instalacja platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym" - 67 361,50 zł;

- Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych" - 57 000,00 zł;

- „Wymiana pokrycia części dachu budynku Pałacu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie" -74.831,74 zł;

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie konstrukcji stalowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie" - 72.641,91 zł;

- „Zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego" - 352 623,03 zł.

Pod koniec grudnia 2019 roku została ukończona inwestycja pn. „Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1A w Gostyninie". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kosztowało 1 862 870,00 zł.

Źródło: gostynin.info

© 2018 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij