Powiat Edukacyjny
Roman AugustyniakRoman Augustyniak
28.06.2018

Jedno z ważniejszych zadań dla każdego samorządowca. Im więcej nakładów na wychowanie i edukację dzieci i młodzieży poniesiemy teraz, tym lepiej będzie się nam żyło za 10, 15 czy 20 lat. Skala potrzeb placówek oświatowych zlokalizowanych w Powiecie Gostynińskim jest ogromna, wiąże się to z zaniedbaniami z lat poprzednich.

Chcemy to zmienić, zaniedbania będziemy niwelować, poprzez wsparcie finansowe dla szkół średnich za które odpowiada Powiat Gostyniński. Będziemy doposażać placówki oświatowe, a także rozwiniemy system stypendiów dla uczniów zdolnych.

Bezpieczeństwo w naszych szkołach ma też bardzo duże znaczenie dlatego zapewnimy uczniom opiekę psychologa na ich terenie. Coraz więcej agresji, coraz większe zagrożenie zjawiskami patologicznymi w naszych szkołach, to problemy, którym trzeba stawić czoła.

Zadbamy o budowę kompleksów sportowych przy naszych szkołach. Rozwój fizyczny dużej populacji uczniów w Powiecie Gostynińskim pozostawia bardzo wiele do życzenia. Winę za ten stan rzeczy ponosi skromna infrastruktura sportowa przy naszych placówkach oświatowych. Trzeba to zmienić, zdrowie naszych dzieci jest najważniejsze.

Co ważne, w kontekście obecnym i przyszłościowym i za to jest odpowiedzialny powiat będziemy dopasowywać kierunki kształcenia zawodowego do rynku pracy.

Inwestycje trwałe takie jak budowa i modernizacja obiektów sportowych przy szkołach mają szansę na realizację tylko z wykorzystaniem środków zewnętrznych, dlatego położymy szczególny nacisk właśnie na pozyskiwanie środków unijnych i rządowych.

Nasze propozycje dotyczące edukacji w Powiecie Gostynińskim:

  • Doposażenie placówek oświatowych

  • Stypendia dla uczniów zdolnych – promowanie młodych talentów

  • Wzmocnienie jakości kształcenia oświatowego

  • Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do rynku pracy
  • Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

  • Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym działającym na rzecz dzieci i młodzieży

  • Maksymalne wykorzystanie obiektów szkolnych na zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań

Inicjatywa dla Gostynina

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij